• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446
medical icon 01

Диагностично-консултативен блок

Структура на отделенията е диагностично-консултативен блок в МБАЛ - Силистра.

ВИЖ ОЩЕ

medical icon 02

Стационарен
блок

Структура на отделенията е стационарен блок в МБАЛ - Силистра.

ВИЖ ОЩЕ

medical icon 03

Болнична
аптека

Aптека дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи.

ВИЖ ОЩЕ

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Списък с клиничните пътеки в МБАЛ - Силистра.

виж още...

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

Списък с амбулаторните процедури.

виж още...

ЦЕНОРАЗПИС

Ценоразпис за платени медицински услуги.

виж още...

Новини

О Б Я В А ОТ „МБАЛ – СИЛИСТРА” АД   Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, търси да назначи СПЕШНО санитар-препаратор в Отделение…

Дарение от 300 бр. калъфки и възглавници изработени от висококачествени материали получи „МБАЛ-Силистра“ АД. Жител на с.Яребица направи този хуманен жест към лечебното заведение.  „Горд…

  „МБАЛ-Силистра“ АД записва желаещи за ваксиниране срещу COVID-19. Всички желаещите ще бъдат имунизирани с препарат по избор: „Pfizer”, „Janssen“, “Moderna” и „AstraZeneca“. Ваксинирането ще…

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ