Амбулаторни Процедури

№ АПр

АМБУЛАТОРНИ  ПРОЦЕДУРИ 2023 г. - 2025 г.

 

01.1

Хрониохемодиализа

237.60

02

Перитонеална диализа с апарат

205.20

03

Перитонеална диализа без апарат

162.00

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

216.00

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

302.40

19

Оперативно отстраняване на катаракта

507.60

20

Хирургично лечение на глаукома

594.00

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

199.80

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

276.48

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

367.20

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

108.00

26

Амбулаторни хирургични процедури

162.00

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

108.00

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

216.00

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

108.00

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

32.40

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

1 296.00

38.1

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

54

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

129.60

47

Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет

64.80

99 XXX

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека ….