• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Амбулаторни Процедури

 

№ по ред № на АПр Амбулаторни процедури 2019 цени /лв./
1 1.1 Хрониохемодиализа 144
2 2 Перитонеална диализа с апарат 130
3 3 Перитонеална диализа без апарат 93
4 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91
5 16 Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис 32
6 17 Диагностика и лечение на еритродермии 26
7 18 Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност 250
8 19 Оперативно отстраняване на катаракта 380
9 20 Хирургично лечение на глаукома 390
10 21 Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150
11 22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193
12 23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256
13 25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58
14 26 Амбулаторни хирургични процедури 90
15 28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви 25
16 29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене 100
17 30 Напасване на протеза на горен или долен крайник 24
18 33.1 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12
19 33.2 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции 980
20 38 Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО 22
21 39 Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит 150
22 99 Предсрачно изпълнение на дейностите по КП