• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086/ 818 456

Амбулаторни Процедури

№ по ред

№ на АПр


Амбулаторни процедури 2020-2022г.


цени /лв./

1

1.1

Хрониохемодиализа

170

2

2

Перитонеална диализа с апарат

130

3

3

Перитонеална диализа без апарат

93

4

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

5

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

6

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380

7

20

Хирургично лечение на глаукома

400

8

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

9

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193

10

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

11

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58

12

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

13

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25

14

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100

15

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

24

16

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12

17

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

980

18

38.1

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО

22

19

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по КП