• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Kлинични пътеки

 

№ по ред № на КП КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2019г. ЦЕНИ /лв./
1 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400
2 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
3 3 Оперативни процедури за задържане на бременност 150
4 4.1 Преждевременно прекъсване на бременността, при прекъсване на бременността до 13г.с. вкл. 170
5 4.2 Преждевременно прекъсване на бременността, при прекъсване на бременността над 13г.с. 280
6 5 Раждане 750
7 6 Грижи за здраво новородено дете 220
8 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800
9 8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1200
10 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900
11 10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1300
12 11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3600
13 12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1200
14 13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2000
15 14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 3200
16 15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант 3300
17 15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант. 5900
18 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 350
19 27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2750
20 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 520
21 30.1 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 год. 1300
22 32.1 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 год. 462
23 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 435
24 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
25 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2600
26 38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 550
27 39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 580
28 40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 год. възраст 550
29 40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 год. възраст 650
30 41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица над 18год. 400
31 41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица под 18год. 500
32 42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18год. 780
33 43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 280
34 45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 650
35 47.1 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 год. 1540
36 47.2 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 год. 2002
37 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 700
38 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 570
39 50.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 год. 730
40 50.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/ 876
41 51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2300
42 52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год. 1150
43 52.2 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/ 1380
44 53.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 год. 1200
45 53.2 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лицапод 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/ 1440
46 54.1 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 год. 7000
47 54.2 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 год. 8400
48 56.1 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 год. 500
49 56.2 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 год. 600
50 57.1 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 год. 2000
51 57.2 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 год.  /за новородени до 28-я ден от раждането/ 2400
52 60 Диагностика и лечение на неврамускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480
53 61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза 650
54 62.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 год. 400
55 62.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 год. 480
56 63.1 Лечение на епилептичен статус при лица над 18 год. 600
57 63.2 Лечение на епилептичен статус при лица под 18 год. 720
58 64.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18г. 500
59 64.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18г. 657
60 65.1 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 год. 6000
61 65.2 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/ 7200
62 66.1 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 год. 8000
63 66.2 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/ 9600
64 67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231
65 68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 год. 400
66 68.2 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 год. 480
67 69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год. 600
68 70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен коли тпри лица над 18 год. 1400
69 71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 год. 400
70 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год. 600
71 74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 год. 920
72 75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 год. 1300
73 76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 год. 700
74 78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18г. 660
75 84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 500
76 87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18г. 900
77 87.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18г. 1050
78 88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18г. 400
79 88.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18г. 400
80 92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 770
81 93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 500
82 94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 550
83 96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити 434
84 97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми /на вторичен и третичен сифилис/ с кристален пеницилин 250
85 98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 620
86 99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 520
87 100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 1100
88 101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 1277
89 103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 457
90 104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения 500
91 105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 1000
92 106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18г. 500
93 106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18г. 550
94 107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 750
95 108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 2200
96 111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 250
97 113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип, с минимален болничен престой 48 часа 200
98 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 400
99 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2200
100 115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2500
101 130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300
102 131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
103 133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273
104 134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249
105 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1500
106 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 650
107 139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 450
108 140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 год. 150
109 140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 год. 180
110 141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1000
111 143 Трансуретрална простатектомия 1100
112 144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1100
113 145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774
114 146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2500
115 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 600
116 148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2600
117 149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1160
118 150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
119 151 Реконструктивни операции в урологията 1000
120 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 520
121 153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1000
122 154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2300
123 155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 950
124 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550
125 160 Нерадикално отстраняване на матката 1100
126 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 770
127 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 330
128 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 806
129 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460
130 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650
131 169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1500
132 170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6800
133 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2800
134 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1780
135 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2600
136 176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2650
137 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1100
138 178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1150
139 179 Оперативни процедури върху апендикс 650
140 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 650
141 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500
142 182 Оперативни процедури при хернии 650
143 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700
144 184 Конвенционална холецистектомия 1150
145 185 Лапароскопска холецистектомия 950
146 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2300
147 187 Оперативни процедури върху черен дроб 3350
148 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1450
149 189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4950
150 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1820
151 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18г. 1000
152 191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18г. 1500
153 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1200
154 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1300
155 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300
156 195 Оперативно лечение при остър перитонит 2200
157 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1500
158 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750
159 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550
160 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 305
161 204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 3400
162 205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1330
163 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 400
164 209 Хирургично лечение при травма на главата 1052
165 210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800
166 216 Спешни състояния в гръдната хирургия 550
167 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2050
168 218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1257
169 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
170 220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1000
171 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460
172 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705
173 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 863
174 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 500
175 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 300
176 232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 500
177 235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 500
178 244.2 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под 18 год. 684
179 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 50
180 255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции 50
181 256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето 80
182 262 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482
183 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330
184 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 482
185 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330
186 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120