• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

„МБАЛ-Силистра” АД обявява за продажба три броя хемодиализни апарата.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

| Понеделник, 27 Май 2019 |

„МБАЛ-Силистра” АД обявява за продажба три броя хемодиализни апарата.

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80,   на основание  чл.38 от Правилник за разпореждане с имоти и вещи, собственост на „МБАЛ-Силистра” АД град Силистра, решение на Съвета на директорите от 21.05.2019 г. на „МБАЛ-Силистра” АД обявява за продажба чрез пряко договаряне  за здравни нужди на лечебни заведения - три броя хемодиализни апарата. Характеристики на апаратите:

Марка: Фрезениус;

Модел: 4008 S BASIS  M (200661).

Отработени часове от 29850 ч до 32059 ч.

Апаратите са  достигнали максимално допустимите часове за работа, и от извършената експертна оценка се установи, че към 31.12.2018 г., техническото им състояние е със заключение- годни за употреба.

Хемодиализните апарати са с пълна сервизна история и документация, текущо са поддържани и за времето, когато не са използвани, разполагат със сервизни протоколи за пълна техническа изправност и годност, издадени от оторизирания сервиз на производителя - „Фрезениус Медикъл Кеар България”

Цени определени от лицензиран оценител.

Телефони за връзка:

 Г. Георгиев

+35986/818447

+ 359895430940