• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Седмица на отворените врати в Отделение по пневмология и фтизиатрия

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

| Неделя, 15 Септември 2019 |

Седмица на отворените врати в Отделение по пневмология и фтизиатрия

Във връзъка с изпълнение на  Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България ОБЯВЯВАМЕ кампания „Седмица на отворените врати” от 16.09.2019 год. до 20.09.2019 год. в Отделение по пневмология и фтизиатрия при „МБАЛ-Силистра” АД, гр.Силистра.

По време на кампанията ще се извършва скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета, на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.

От ръководството

На „МБАЛ-Силистра” АД