• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Седмица на отворените врати от 09 -13.12.2019 год.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

| Понеделник, 09 Декември 2019 |

Седмица на отворените врати от 09 -13.12.2019 год.

Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България е една успешна политика в здравеопазването, която , осигурявайки ефективно управление и координация чрез прилагане на своевременна диагностика и лечение на туберкулозата, MDR- и XDR-туберкулоза и ЛТБИ, довежда до трайна тенденция на намаляване на броя на регистрираните случаи на туберкулоза, намаляване на заболеваемостта, увеличава се процентът на успешно излекуваните, намалява се трансмисията на туберкулозата .

Отчитайки здравната, социалната и икономическата значимост на туберкулозата , програмата провежда единна и последователна политика за повишаване на осведомеността на широката общественост , политика за превенция на заболяването.

В тази връзка от 09 декември 2019 г. до 13 декември 2019г., в Пневмо-фтизиатрично отделение при ”МБАЛ-Силистра” АД ще проведем кампания „Седмица на отворените врати”. През периода ще извършим скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; при необходимост ще бъдат осъществени консултации и на съмнителните за туберкулоза лица ще бъдат извършени прегледи и допълнителни изследвания. Кампанията се осъществява по инициатива на Министерството на здравеопазването. Опитът ни показва, че тези кампании са високо ефективни за повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването, както и осигуряване на нископрагов достъп до медицински услуги и добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и на латентна туберкулозна инфекция.

Д-р Даниела Костадинова – Изп. директор

На „МБАЛ-Силистра” АД

 

Д-р М. Сапунджиева – Н-к ПФО

При „МБАЛ-Силистра” АД