• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Дарителски жест

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Вторник, 23 Юни 2020 |

Дарителски жест

Ръководството на  „МБАЛ – Силистра” АД изказва своята огромна благодарност и респект към инж. Никола Митиков, управител на  ЗММ СТОМАНА -  гр. Силистра, за направеното дарение на стойност от 40 000 лв. за нуждите на лечебното заведение.

Средствата ще се използват за заплащане на заявената апаратура, лични предпазни средства и медицински консумативи, които бяха използвани и са необходими във връзка с епидемията от COVID-19, съобщи д-р Даниела Костадинова – Изп. Директор на лечебното заведение.

Благодарни

+сме на всеки един от дарителите! С Вашата щедрост и съпричастност давате сила и увереност на всички, които работят в „МБАЛ - Силистра“!

Пожелавам на инж. Никола Митиков и на всички дарители здраве, много енергия и успехи!

Благодарим Ви, че сте с нас и ни подкрепяте в тези трудни моменти!