• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Силистра с нов 64 -срезов компютърен томограф

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 09 Юли 2020 |

Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Силистра с нов 64 -срезов компютърен томограф

Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Силистра от 29.06.2020г. разполага с нов 64-срезов компютърен томограф /скенер/, производство на SIEMENS Hеаlthineers, модел SOMATON go.Up. Апаратът е комплектован с последен модел двуглав инжектор. Томографът е снабден с отличен софтуер (изкуствен интелект) и хардуер, намаляващи лъчението и времето за изследване. Позволява по-прецизна, детайлна и качествена диагностика. Възможни са нативни и контрастни изследвания на глава, гръден кош, гръбначен стълб, корем и крайници.

Съвременната апаратура е монтирана в отделение по „Образна диагностика“ в лечебното заведение – това съобщи директорът д-р Даниела Костадинова.

Апаратът е закупен със средства, осигурени от Министерството на здравеопазването.

Томографът ще се използва за пациентите на лечебното заведение, както и за пациенти с направления по НЗОК.

Много по–високите възможности на новия скенер ще осигурят прецизна и бърза диагностика, което е условия за успешно лечение на нашите пациенти!

Благодарим на Министерството на здравеопазването за осигурените средства!

IMG 20200709 094934