НОВА ПРИДОБИВКА ЗА МБАЛ – СИЛИСТРА

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Вторник, 29 Ноември 2022 |

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА МБАЛ – СИЛИСТРА

         Днес бе финализирана покупката на 24 броя модулни контейнери, разположени като временни постройки в двора на болницата и които в своята съвкупност обслужват понастоящем две отделения - инфекциозно, което е особено необходимо за лекуване на множеството пациенти – жертви на КОВИД пандемията, както и ревматологично, с каквото до преди това не разполагахме.

         Първият основен проблем пред новото ръководството на болницата в края на ноември 2020г. бе бушуващата тогава КОВИД пандемия и липсата на достатъчно легла за прием на непрестанно увеличаващите се като брой и сложност на заболяването пациенти. Трябваше да се вземат спешни и нетрадиционни решения. МЗ също правеше всичко възможно за набавяне на консумативи, апарати, лекарства, допълнително заплащане, но нямаше план и програма за бързо изграждане на нови помещения от временен тип. В този напрегнат момент дойде предложение от фирма, чието наименование ще запазим по нейно настояване. Тя да закупи въпросните модулни съоръжения и да ги предостави на първо време под наем, докато се очертае времевия хоризонт на коварното заболяване, нанесло тежък удар на целия свят. При тежкото финансово състояние на болницата в тогавашния момент това бе единственото възможно решение. Ползвайки собствените си трудови ресурси ние успяхме да подготвим фундамента за бъдещата временна постройка, а в средата на март 2021г. контейнерите вече бяха монтирани, за да влязат в реална експлоатация съвсем скоро след това. През инфекциозните им легла са преминали над 700 спешни пациента, това бе спасение за голяма част от нуждаещите се от неотложна медицинска помощ, тъй като в етап на епидемичната обстановка легловата база в лечебното заведение беше заета максимално. С това управленско решение се спасиха много човешки животи, които бяха настанени, лекувани и обгрижвани своевременно.

Самото наличие на новата постройка даде възможност да разкрием и ново ревматологично отделение, през което до днес са минали над 1320 пациента. Можем да обобщим, че за краткия период на реална експлоатация приходите на болницата от двете отделения (общо около 48 броя легла) надхвърлят над 2 000 000 лева. Тези резултати, както и нуждата за запазване на новооткритите легла за ревматология и инфекциозни заболявания ни мотивираха да започнем преговори за закупуване на модулните контейнери и по възможност на цената им към януари 2021г., тъй като сега цените на същите са значително по-високи. Срещайки коректност и насрещно разбиране от страна на фирмата-наемодател, днес тази цел бе постигната и вече е налице споразумение, с което се прекратява договора за наем, а сумата по платените до момента наемни вноски бе приета като цена, с което постройките вече са собственост на болницата. Пореден жест на местната общественост, който ни убеждава, че не само ние смятаме, че макар и търговско дружество, задачите пред една болница не са печалбата, а бързата реакция за запазване живота и здравето на пациентите. Докато имаме това разбиране и от местната общественост, за нас остава жива надеждата в доброто и това ни задължава да продължаваме усилията си за финансовото оздравяване на болницата и бъдещото й развитие. Защото тя е нужна на хората.

20221129 111231 за качване20221129 111415 за качване