• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Свободни места за лекари специализанти

| Сряда, 27 Март 2019 |

Свободни места за лекари специализанти

Свободни работни места за специализанти 2019
Относно: Провеждане на практическо обучение в “МБАЛ-Силистра”АД, по договор с МУ Пловдив на специализанти по обща медицина.
График специализанти – Пловдив