• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Свободни места за лекари специализанти

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

| Сряда, 27 Март 2019 |

Свободни места за лекари специализанти

Свободни работни места за специализанти 2019
Относно: Провеждане на практическо обучение в “МБАЛ-Силистра”АД, по договор с МУ Пловдив на специализанти по обща медицина.
График специализанти – Пловдив