• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Clinica.bg - Интервю - Фургоните към болницата са по примера на Китай

Понеделник, 05 Април 2021 06:02

Clinica.bg - Интервю - Фургоните към болницата са по примера на Китай