• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: ,”Сключване на Рамкови споразумения за периода до 31.12.2021г. чрез Електронната система за закупуване по рамково споразумение №62.