• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Доставка на лекарствени средства по рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021г. за нуждите на "МБАЛ-Силистра" АД