• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Oтделение - Уши-Нос-Гърло

УНГ отделение при МБАЛ Силистра е създадено през 1961 г. Разположено на втория етаж в хирургическия корпус и е  единс твеният оториноларингологичен стационар на територията на областта.От работещите трима лекари, двама са с призната специалност ушно-носно-гърлени болести, а третият специализира в МУ Плевен.

Извършват се високоспециализирани диагностични и лечебни дейности.Осигуряват се комплексни грижи за пациентите по отношение на диагностичните изследвания, медикаментозното и хирургическо лечение, предоперативни и следоперативни грижи и процедури. Всяка болнична стая е снабдена с централна кислородна и аспирационна инсталация.

Отделението разполага със съвременна апаратура за изследване на слуха – комбиниран аудиометър/тимпанометър, компютърен многофункционален комплекс за изследване на ОАЕ, ултразвукова апаратура за изследване на синуси и др.

Оперативната дейност се осъществява в собствена операционна в операционния блок.Извършват се тонзилектомии, аденоидектомии, екстракция на чужди тела от трахея, бронхи и хранопровод, полипектомии и други оперативни интервенции под локална и обща анестезия.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Янко Вълков

086 / 818-486