• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086/ 818 456

СЪОБЩЕНИЕ

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 14 Май 2020 |

СЪОБЩЕНИЕ

„МБАЛ-Силистра” АД кандидатства  по „Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България”

 След одобряване на същия, на 14.05.2020г., по сметка на „МБАЛ-Силистра” АД са преведени 10 000 лева от Фонд „Обединени срещу COVID-19“.

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България.

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.