Явор Георгиев финансира PCR- тестове за работещите в риск

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 18 Май 2020 |

Явор Георгиев финансира PCR- тестове за работещите в риск

Д-р Даниела Костадинова - Изп.директор на "МБАЛ -Силистра" АД: "Изказвам своята благодарност на нашия съгражданин Явор Георгиев, за финансирането на 500 бр. PCR- тестове, с които се тестваха всички служители на лечебното заведение, както и ЦСМП, РЗИ, МВР-Силистра, социални работници. За наша радост всички проби се оказаха отрицателни.

Това е изключително важен факт за ограничаване на епидемията в нашата област и внасяне на спокойствие сред всички работещи в риск. 

Благодарни сме на всеки жест, който е направен от сърце и навреме!"