• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Дарение от г-жа Елица Тодорова

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

| Петък, 13 Ноември 2020 |

Дарение от г-жа Елица Тодорова

Днес, 13.11.2020г. в Световния ден на добротата, г-жа Елица Тодорова, направи дарение от така нужните за МБАЛ – Силистра, лични предпазни средства.

Дарението се състои от:

  • 50 бр. предпазни шлема;
  • 1 500 бр. еднократни предпазни маски;
  • и парична сума в размер на 1000 лв., съобщи д-р Даниела Костадинова – изпълнителен директор на лечебното заведение.

„Изказвам благодарност от името на всички работещи в „МБАЛ-Силистра” АД за Вашата подкрепа и се надяваме отново да ни подпомогнете, за да осигурим добрата защита на медицинския персонал, който се грижи денонощно за всички пациенти.“