• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

АПЕЛ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Петък, 13 Ноември 2020 |

АПЕЛ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

Приятели, предвид развоя на ситуацията, отново имаме нужда от вашата подкрепа. Пандемията от COVID-19 влезе в нов етап от своето развитие. Вече 8 месеца лекари, сестри и медицински работници на първа линия денонощно се борят със заразата. Лекарите в лечебните заведения работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за всички нас. 

Затова се обръщаме към всички студенти по медицина (от последните курсове на обучение) и най-вече стажант-лекари, студентите по здравни грижи (медицински сестри), специализанти, лекари и медицински сестри от доболнична помощ, от училища, детски градини и ясли, които имат желание и възможност да се включат активно, и да подкрепят екипа на МБАЛ – Силистра.

За всички доброволци са осигурени необходимите лични предпазни средства и ще им бъде заплатен положеният труд.

Ако желаете да помогнете, да се присъедините към нас като станете доброволец в МБАЛ - Силистра моля, да се обърнете към д-р Л.Русева на тел. 086/ 818-481 или гл.мед.сестра – М. Маринова на тел. 086/ 818 -445, където ще получите допълнителна информация.