• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

инж. Никола Митиков с дарение към силистренската болница

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Вторник, 06 Април 2021 |

инж. Никола Митиков с дарение към силистренската болница

        Ръководството на „МБАЛ – Силистра” АД изказва своята благодарност и респект към инж. Никола Митиков, управител на „ЗММ СТОМАНА“ АД - гр. Силистра, за направеното дарение. Сумата е в размер на 20 000 лв., от които 10 000 лв. собствени средства и 10 000 лв. от името на представляваното от него предприятие.

      Волята на дарителя e средствата да бъдат използвани за закупуване на материали за ремонтни дейности в болницата, с което ще се подобри материалната база и така ще бъдат от полза за всички пациенти на лечебното заведение.

       Дарението прие директорът на „МБАЛ-Силистра“АД д-р Васил Славов, който изказа своята благодарност към инж. Митиков за оказаната подкрепа.

        Най-добрата помощ за нас е инвестицията в здравето на хората!