• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

"МБАЛ - СИЛИСТРА" АД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 07 Октомври 2021 |

"МБАЛ - СИЛИСТРА" АД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА