• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086/ 818 456

"МБАЛ-Силистра"АД търси да назначи Помощник-фармацевт

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Сряда, 20 Октомври 2021 |

"МБАЛ-Силистра"АД търси да назначи Помощник-фармацевт

О Б Я В А

 

Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра, търси да назначи Помощник - фармацевт.

Основни задължения:

 • Следи новостите в областта на медицината и лекарствоснабдяването, отпускането на лекарствени средства.;
 • Отговаря за качеството на изготвените в аптеката лекарствени форми, за тяхното правилно съхранение;
 • Отпуска готови лекарствени форми и медико-санитарни материали, приготвя стерилни разтвори
 • Участва пряко при приемането и отпускането на лекарствени продукти и медицински изделия;
 • Следи за целостта на опаковките и сроковете на годност.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 • Образование – висше фармацевтично образование;
 • Квалификация – помощник-фармацевт
 • Добра професионална квалификация;
 • Умения за работа в екип;
 • Умения за поемане на лична отговорност, лоялност.

Необходимите документи за кандидатстване:

заявление, копие на документ за завършено образование, копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати и др./

Място за подаване на документите:

Документи се подават всеки работен ден от 08:00часа до 16:30 часа в „МБАЛ-Силистра“АД, ул. Петър Мутафчиев №80, административна сграда, ет.2, отдел „Личен състав“.

Лечебното заведение предлага постоянен трудов договор, добро възнаграждение и добри условия на труд.