„Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ - Силистра” АД.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Вторник, 28 Февруари 2023 |

„Избор на банкова институция за извършване на банково обслужване на „МБАЛ - Силистра” АД.