ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 23 Март 2023 |

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ