Обява за лекари-специализанти по специалности „Инфекциозни болести“, „Нервни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“ 2023 г.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 04 Май 2023 |

Обява за лекари-специализанти по специалности „Инфекциозни болести“, „Нервни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“ 2023 г.