Спешно отделение

 Отделението е създадено на 01.02.2007г. във връзка с промените в Наредба №29 и необходимостта от създаване на специализирана структура, в която да се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешни състояния.

Отделението работи на непрекъснат режим на работа и осигурява обслужването на пациенти, траспортирани от екипите на ЦСМП – Силистра, и тези, потърсили помощ в отделението. Извършват се прегледи, изследвания и временна хоспитализация в отделението. Приема всички пациенти, които се самоопределят като спешни.

Дежурните екипи се състоят от дежурен лекар, две дежурни медицински сестри и една медицинска санитарка.

Оказва се квалифицирана медицинска помощ и се осъществява връзката между доболничната и болничната помощ, независимо от здравноосигурителния статус на пациента.

Галерия

Контакти


Завеждащ отделение

Д-р Антония Христова

086 / 818-408