Инфекциозно отделение

Структура

  •  Амбулаторно-консултативен кабинет.
  •  Стационар с 15 легла.

Задачи

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно-диагностични, противоепидемични и профилактични.

В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни, вторични прегледи, както и профилактика с ваксини против бяс и тетанус.

В стационара се хоспитализират всички инфекциозни болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозните заболявания.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания и серологични изследвания на вирусните хепатити и други инфекциозни заболявания.

Трима от лекарите са с призната специалност Инфекциозни болести и двама с Педиатрия. Началник отделение е с призната специалност Инфекциозни болести, Педиатрия и магистърска степен -„Здравен мениджмънт”

Диагностично-лечебни подходи

Амбулаторно-консултативния кабинет работи от 8.00 до 20.00часа през цялата седмица.Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства.През останалото време има инфекционист на разположение.

Винаги е възможна връзка с Началника на отделението.При нужда се осъществява консултация с Инфекциозна клиника гр.Варна

Лекари-5, мед.сестри-8, санитари-6

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Иглика Янкова

Старша мед.сестра

Шермин Юлиева

За контакти

Телефон 0898764645