Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Структура на отделението

В структурата на отделението са включени:
• болничен стационар с 10 легла;
• ДКК към ДКБ;
Стационарното отделението е разположено на ІІ-я етаж в Хирургичния корпус, между Очно и Ушно отделение. Разполага с 10 болнични легла в 3 стаи.
Отделните сектори са разположени в приземния етаж на Хирургичния корпус:
а/ Сектор електро-светлолечение, разполага с:
-Апарати за ниско- и средновисокочестотни токове /Йонофореза, ДД, Интерферентни и синусоидалномодулирани токове/;
-Апарати за високочестотни токове-УВЧ,Радар;
-Апарати за ултразвукова терапия,магнитно поле,източници на УВ –лъчи,видими лъчи.
б/ Кинезитерапевтичен сектор:
-Салон ЛФК разполагащ с шведска стена, две клетки на Роше за суспенсионна и пулитерапия,уреди за механотерапия,средства за позиционно лечение и придвижване, уреди за трениране на финни движения, раздвижване на стави, естензионна маса;
-Масажен кабинет-три кушетки, апарат за електростимулация;
-Криотерапия и топлолечение с топлоносители;

Дейности

Наличната база и кадри предоставят възможност за извършване на следните здравни услуги:
1. Физикална терапия и рехабилитация на болести на ЦНС ;
Физикална терапия и рехабилитация на болести на ПНС;
2. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно двигателния;
3. Специализирана консултативна и методична помощ в:
• ДКК;
• другите болнични звена;
5. Високо специализирана дейност:
• мануална диагностика и терапия: мекотъканни техники, мануални тракции, мобилизации, манипулация, постманипулационно изследване;
• ексцитометрична – класическа електродиагностика.
• рефлексотерапия:
– традиционни методи – акупунктура, акупресура, мокса;
• лазертерапия – локална (в биологично активни точки – лазерпунктура) или с общо въздействие (сканиране);
• тракционна терапия

Началник отделение:Д-р Валентина Кардашева -
Рехабилитатори: Ирена Огнева
Стефан Йорданов
Медицинска сестра: Стефка Енгьозова

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Валентина Кардашева

086/818494, 0879601370