• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Отделение по нервни болести

Разположене

Разположено е на ІІІ етаж на Терапевтичния корпус на болницата.

Профил

Отделение по Нервни болести е профилирано за лечение на мозъчно-съдова патология и заболявания на периферна нервна система. Наличната база, кадри и юридически статут предоставят възможност за извършване на следните здравни услуги:

  • Диагностика, лечение, ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение (мозъчни инсулти).
  • Диагностика и лечение на хронична МСБ – интермитентна ВБН, нарушение на равновесието от централен произход.
  • Диагностика и лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС (радикулити, полиневропатии), възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система
  • Учебна база за квалификация на специализиращи лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти и медицински сестри.

Капацитет

Разкрити са 24 легла, разпределени в 9 болнични стаи с кабелна телевизия и 4 легла за интензивно лечение, като 2 от тях със собствен санитарен възел. Организацията на работа в отделението е на принципите: спешност, безотказност, достъпност и равнопоставеност. Разработени са диагностично-терапевтични алгоритми, технически фишове и протоколи за здравни грижи, отговарящи на републиканските стандарти по нервни болести.

Специалисти

В отделението работят лекари: Д-р Павлин Павлов, д-р Даниела Даскалова, Д-р Недко Белев; Д-р Сурай Шефкет, д-р Емел Кямил . 4 имат призната клинична специалност по неврология и допълнителна квалификация в следните направления: интензивно лечение и реанимация; функционална диагностика; здравен мениджмънт

17 медицински сестри и 2бр технически секретар .

Началник на отделението е д-р Павлин Павлов. Старша медицинска сестра е Стефка Грозева.

Диагностично-неврологичен кабинет

В диагностичния неврологичен кабинет се извършват консултации и прегледи на стационарни болни от други отделения и болници, както и контролни прегледи на лекуваните в отделението пациенти.

Функционално-диагностична лаборатория по неврология

В структурата на отделението е обособена функционално-диагностична лаборатория по неврология за ВСД, включваща кабинети по:

  • ултразвукова диагностика на екстракраниални магистрални и мозъчни съдове доплерова сонография.- Д-р Павлин Павлов
  • Електроенцефалографията /ЕЕГ/. Екип:, Д-р Недко Белев, м.с. Стефка Грозева
  • Електромиографията /ЕМГ/ В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти, сертифицирани за съответните методики в неврологията. Екип: Д-р Даниела Даскалов

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Павлин Павлов

086 / 818 460

Други контакти

Лекарски кабинет 086 / 818 461
Кабинет
технически секретар
086 / 818 459 
Mедицински сестри 086 / 818 462
Медицински сестри
интензивни легла
086/ 816 464