Отделение по нервни болести

Разположене

Разположено е на ІІІ етаж на Терапевтичния корпус на болницата.

Профил

Отделение по Нервни болести е профилирано за лечение на мозъчно-съдова патология и заболявания на периферна нервна система. Наличната база, кадри и юридически статут предоставят възможност за извършване на следните здравни услуги:

 • Диагностика, лечение, ранна рехабилитация на болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение (мозъчни инсулти).
 • Диагностика и лечение на хронична МСБ – интермитентна ВБН, нарушение на равновесието от централен произход.
 • Диагностика и лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС (радикулити, полиневропатии), възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система
 • Учебна база за квалификация на специализиращи лекари, кинезитерапевти, ерготерапевти и медицински сестри.

Капацитет

Разкрити са 24 легла, разпределени в 9 болнични стаи с кабелна телевизия и 4 легла за интензивно лечение, като 2 от тях със собствен санитарен възел. Организацията на работа в отделението е на принципите: спешност, безотказност, достъпност и равнопоставеност. Разработени са диагностично-терапевтични алгоритми, технически фишове и протоколи за здравни грижи, отговарящи на републиканските стандарти по нервни болести.

Специалисти

В отделението работят лекари: Д-р Павлин Павлов, д-р Даниела Даскалова, Д-р Недко Белев; 

17 медицински сестри и 2бр технически секретар .

Началник на отделението е д-р Павлин Павлов. Старша медицинска сестра е Стефка Грозева.

Диагностично-неврологичен кабинет

В диагностичния неврологичен кабинет се извършват консултации и прегледи на стационарни болни от други отделения и болници, както и контролни прегледи на лекуваните в отделението пациенти.

Функционално-диагностична лаборатория по неврология

В структурата на отделението е обособена функционално-диагностична лаборатория по неврология за ВСД, включваща кабинети по:

 • ултразвукова диагностика на екстракраниални магистрални и мозъчни съдове доплерова сонография.- Д-р Павлин Павлов
 • Електроенцефалографията /ЕЕГ/. Екип:, Д-р Недко Белев, м.с. Стефка Грозева
 • Електромиографията /ЕМГ/ В лабораторията работят висококвалифицирани специалисти, сертифицирани за съответните методики в неврологията.
  Екип: Д-р Даниела Даскалова

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ДИАГНОСТИКА И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ТРОМБОЛИЗА

В „МБАЛ-Силистра”АД от месец април 2012 год. се провежда съвременно лечение на мозъчния инсулт - интравенозна тромболитична терапия на пациенти със симптоми до 4.5ч. от началото на мозъчния инцидент. За да бъде проведено тромболитично лечение е необходимо пациента или неговите близки да потърсят незабавна лекарска помощ, чрез обаждане на 112 или транспортиране на пациента до СПО.


Действайте бързо!


Не изчаквайте и не отлагайте във времето при поява на следните симптоми:

 • изкривяване на устните ъгли;
 • слабост в крайниците;
 • промяна в говора;
 • нарушена походка.

Тромболитичното лечение увеличава шансовете за по –добър и по- качествен живот на пациенти преживели мозъчен инсулт. За периода 2012-2018 год. са проведени над 100 тромболизи. Поради увеличения брой тромболизирани пациенти, през 2017 год. отделението по Нервни болести получи сертификат от международния проект „Angels” за вече изграден и утвърден център за лечение на острия стадии на мозъчния инфаркт.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Павлин Павлов

086 / 818 460

Други контакти

Лекарски кабинет 086 / 818 461
Кабинет
технически секретар
086 / 818 459 
Mедицински сестри 086 / 818 462
Медицински сестри
интензивни легла
086/ 816 464