Отделение по вътрешни болести

Отделение по вътрешни болести се намира на първия етаж в терапевтичния корпус и е едно от основните структурни звена за болнично лечение в МБАЛ-Силистра-АД.

Отделението разполага с 6 болнични стаи с по четири легла, оборудвани с кабелна телевизия и с 6 интензивни легла, където е осигурено 24-часово пряко наблюдение на пациентите от висококвалифициран персонал, както и денонощен прием при спешни случаи.

Към отделението функционира сектор по образна диагностика, където се предлагат качествени, високоспециализирани диагностични изследвания – ехографска диагностика на коремни органи и повърхностни структури; ендоскопски диагностични и терапевтични методи – фиброезофагогастродуоденоскопия, ректоскопия, фиброколоноскопия.

Отделение по вътрешни болести е специализирано за диагностика и лечение на гастроентерологични, бъбречни и ендокринни заболявания, но се приемат и лекуват пациенти от всички профили на вътрешната медицина от област Силистра. Приемат се за лечение болни с остри и хронични пиелонефрити, остра и хронична бъбречна недостатъчност, гастроентерологични и чернодробни заболявания, интоксикации, като пациентите получават информация и обучение за необходимия хранителен режим. Отделението предлага качествена диагностика и лечение на декомпенсирания захарен диабет, определяне на лечебно поведение, както и обучение на хоспитализираните пациенти по отношение на диетичен режим, самостоятелно поставяне на инсулин и всичко необходимо, което изисква специфичността на заболяването. Лечение на острите усложнения на захарния диабет (хипогликемия и кетоацидоза), както и диагностика и лечение на свързаните с диабета заболявания в рамките на метаболитния синдром, затлъстяване, хиперлипопротеинемия, артериална хипертония.

Персоналът се състои от  лекари: гастроентеролози, нефролог, ендокринолог, лекари със специалност “Вътрешни болести”, специалисти по здравни грижи, санитари.

Началник отделение Д-р Стоян Киров – специалист Вътрешни болести, Гастроентерология, абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия.

Д-р Елена Ганева – Старши ординатор, специалист Вътрешни болести и Гастроентерология.

Д-р Надежда Костова – специалист Вътрешни болести и гастроентерология.

Д-р Димитър Стоянов – специалист Вътрешни болести, Гастроентерология, абдоминална ехография, горна и долна ендоскопия.

Д-р Йоана Герасимова – специалист Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната.

Д-р Валентина Григорова - специалист Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната.

Старша медицинска сестра Елка Минкова.

Отделението по вътрешни болести поддържа взаимоотношения със специалисти от следните болници:

  • МБАЛ „Света Марина” гр. Варна
  •  І и ІV нефрологична клиника гр. София
  •  МБАЛ „Света Анна” – клиника по съдова хирургия гр. Варна.
  •  Катедра по гастроентерология гр. София, база 2

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Стоян Киров

086/ 818-473

Други контакти

Лекарски кабинет 086/ 818-475
Старша мед. сестра 086/ 818-474
Интензивен сектор 086/ 818-419