Oтделение - Уши-Нос-Гърло

УНГ отделение при МБАЛ Силистра е създадено през 1961 г. Разположено на втория етаж в хирургическия корпус и е  единс твеният оториноларингологичен стационар на територията на областта.От работещите трима лекари,всички са с призната специалност ушно-носно-гърлени болести.

Извършват се високоспециализирани диагностични и лечебни дейности.Осигуряват се комплексни грижи за пациентите по отношение на диагностичните изследвания, медикаментозното и хирургическо лечение, предоперативни и следоперативни грижи и процедури. Всяка болнична стая е снабдена с централна кислородна и аспирационна инсталация.

Отделението разполага със съвременна апаратура за изследване на слуха – комбиниран аудиометър/тимпанометър, компютърен многофункционален комплекс за изследване на ОАЕ, ултразвукова апаратура за изследване на синуси и др.

Оперативната дейност се осъществява в собствена операционна в операционния блок.Извършват се тонзилектомии, аденоидектомии, екстракция на чужди тела от трахея, бронхи и хранопровод, полипектомии и други оперативни интервенции под локална и обща анестезия.

В отделението работят 3 специалисти, 3 медицински сестри и санитари.

Началник отделение - Д-р Янко Вълков

Специалисти в отделението:

  • Д-р Янко Вълков
  • Д-р Росен Пушкаров

Старша медицинска сестра – Татяна Александрова

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Янко Вълков

086 / 818-486