• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Колективна оставка на лекари от Спешно отделение на МБАЛ-Силистра

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

 

| Четвъртък, 25 Юни 2020 |

Колективна оставка на лекари от Спешно отделение на МБАЛ-Силистра

 

Оставка