• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

„Доставка на специализирана апаратура за образна диагностика за кардиологични диагностични и терапевтични процедури включваща”: Ангиографска уредба за диагностика и терапия на сърдечно-съдови заболявания с PACS система” – №34/04.02.2019г.

| Понеделник, 04 Февруари 2019 |

Информация за преписката в РОП 01098-2019-0002

 
Решение  06.02.2019
 Обявление  06.02.2019
 Документация  06.02.2019
 Проект на Договор  06.02.2019
 ЕЕДОП  06.02.2019
 Декларация образец

 06.02.2019

Съобщение отваряне ценови параметри           18.03.2019
 
Протокол №1                                                    25.03.2019
Протокол №2                                                    25.03.2019
Доклад                                                            25.03.2019
Решение изпълнител                                        25.03.2019
Договор                                                            25.04.2019
Обявление за възложена ОП                           25.04.2019
Изпълнен договор                                            05.05.2020

Дата на публикуване: 03-02-2019 Решение: 
Краен срок: 11.03.2019 16:30 Обявление за обществена поръчка: 

 

Адрес за кантакти: гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80;

тел:086 818 447 Георги Георгиев