• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446
medical icon 01

Диагностично-консултативен блок

Структура на отделенията е диагностично-консултативен блок в МБАЛ - Силистра.

ВИЖ ОЩЕ

medical icon 02

Стационарен
блок

Структура на отделенията е стационарен блок в МБАЛ - Силистра.

ВИЖ ОЩЕ

medical icon 03

Болнична
аптека

Aптека дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи.

ВИЖ ОЩЕ

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

Списък с клиничните пътеки в МБАЛ - Силистра.

виж още...

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

Списък с амбулаторните процедури.

виж още...

ЦЕНОРАЗПИС

Ценоразпис за платени медицински услуги.

виж още...

Новини

Новини-МБАЛ Силистра | Август, 07 2019

От името на „МБАЛ-Силистра” АД и колективът на Неонатологично отделение, изказваме нашите най-сърдечни благодарности за проявената грижа и подкрепа, за закупената лампа за фототерапия, така…

Многопрофилна болница за активно лечение гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80,   на основание  чл.38 от Правилник за разпореждане с имоти и вещи, собственост на „МБАЛ-Силистра”…

Свободни работни места за специализанти 2019 Относно: Провеждане на практическо обучение в “МБАЛ-Силистра”АД, по договор с МУ Пловдив на специализанти по обща медицина. График специализанти…