Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК)

Териториална експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ извършва експертиза на трайно намалена работоспособност на деца и възрастни, трудоустрояване на лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност, определяне характера на заболяванията – професионален или общ и други случаи предвидени в нормативните актове.

По време на експертизата ТЕЛК определя следното:

  • Степента на трайно намалена работоспособност в проценти спрямо здравия човек
  • Потребността от чужда помощ и срока
  • Срока на инвалидността и датата, на която изтича определения срок на инвалидност
  • Началната дата на трайно намалената работоспособност (дата на инвалидизиране)
  • Противопоказаните условия на труд
  • Трудоспособно ли е лицето за работното си място и необходимостта от трудоустрояване
  • Характера на заболяването – професионален или общ
  • Препоръки за по-нататъшно наблюдение и рехабилитация, режим на живот и обучение – при деца до 16-годишна възраст

 

Председател

Д-р Сашко Симеонов

086/522 511