• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Ценоразпис

 

Ценоразпис - Избор на екип 2019г.


 

ЦЕНОРАЗПИС

НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МБАЛ – СИЛИСТРА”АД

/за неосигурени пациенти и постъпващи по желание за
изследване и лечение, извън обхвата на заплащане от НЗОК /

 

Плащанията се извършват в Регистратурата на ЛЗ или по банков път по сметката на „МБАЛ – Силистра” АД.
Актуализиран: 12.06.2019 г.

 

І.ОБЩИ УСЛУГИ

 

1.      

Потребителска такса

5,80

2.      

Амбулаторен преглед

40,00

3.      

Преглед в дома на пациента

60,00

4.      

Преглед от хабилитирано лице

50,00

5.      

Дубликат на документ

15,00

6.      

Медицински документ, изискващ преглед

30,00

7.      

Вземане на венозна кръв

3,00

8.      

Вземане на периферна кръв - еднократно

2,50

9.      

Подкожна инжекция

6,00

10.            

Мускулна инжекция

8,00

11.            

Венозна инжекция

10,00

12.            

Поставяне на периферна венозна канюла

20,00

13.            

Скарификационна проба

5,00

14.            

Венозна инфузия / 10-30 мин./ без консуматив

20,00

15.            

Венозна инфузия над 30 мин.

30,00

16.            

Инфузия на цитостатици

20,00

17.            

Вземане на намазка за цитологично или микробиологично изследване

2,00

18.            

Профилактичен преглед при специалист за лица осигурени  в застрахователно дружество

10,00

19.            

Плеврална или перитонеална пункция

30,00

20.            

Пункция на костен мозък

20,00

21.            

Пункция на лимфни възли

20,00

22.            

Лумбална пункция

80,00

23.            

Измерване на кръвно налягане

5,00

24.            

Клизма

25,00

25.            

Катетеризация на пикочен мехур

30,00

26.            

Снемане на катетър

5,00

27.            

ЕКГ

10,00

28.            

Поставяне на газова тръба

10,00

29.            

Хемотрансфузия – един сак / не включва консумативи и необходими изследвания /

70,00

30.            

Транспортиране на болен в гр.Силистра

10,00

31.            

Транспортиране на болен – в двете посоки – на километър

0,90

32.            

За всеки ден пролежан в отделенията на „МБАЛ – Силистра” АД / без ОАИЛ / за пациенти постъпващи по желание за изследване и лечение, извън обхвата на заплащане на НЗОК

25,00

33.            

Леглоден в ОАИЛ

100,00

34.            

За всеки ден болничен престой във ВИП стая в отделенията на „МБАЛ – Силистра” АД

25,00

35.            

Самостоятелен сестрински пост

По 5 лв. на час

36.            

Допълнителен помощен персонал

По 3 лв. на час

37.            

Придружител при лица над 7 г. – за всеки ден по 

6,00

38.            

Копие на документ – на страница

0,10

 

ІІ.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

 
 

АГО

 

39.            

Придружител на лежащо болен по желание на близките

30,00 на ден

40.            

Аборт по желание с местна упойка

150,00

41.            

Аборт по желание с обща анестезия / венозна, мускулна – до 15 минути /

260,00

42.            

Стерилизация чрез лигатура на маточни тръби

150,00

43.            

Ултразвуков преглед

40,00

44.            

Кардиотокография на плод – слушане и запис на ДСТ

30,00

45.            

Поставяне на венозен катетър

20,00

46.            

Пункция на дъгласовото пространство

100,00

47.            

Сонография на женски таз

40,00

48.            

Инфилтрационна анестезия

40,00

49.            

Гинекологичен преглед /вкл.при стерилитет и антиконцепция/

40,00

50.            

Колпоскопски преглед

100,00

51.            

Диатермокоагулация, лазер, вапоризация или криотерапия на порцио

80,00

52.            

Конизация с нож на порцио

450,00

53.            

Поставяне на песар при статични аномалии на матката

40,00

54.            

Поставяне на спирала

50,00

55.            

Отстраняване на спирала:

- без кюретаж

- с кюретаж

50,00

100,00

56.            

Персулфация на тръби

 

57.            

Отстраняване на серклаж

50,00

58.            

Марсупилация на бартолинови кисти

200,00

59.            

Поставяне на катетър

20,00

60.            

Определяне - Апгар

40,00

61.            

Оценка на морфологична зрелост

30,00

62.            

Оценка дишане и темп.по Силверман

30,00

63.            

Хистеросалпингография

150,00

64.            

Вентрикулна пункция

50,00

65.            

Конюлация на централен венозен съд V.Umbilicalis

100,00

 

Неонатологично отделение

 

66.            

Лекарски преглед

40,00

67.            

Лекарски преглед у дома

50,00

68.            

Ехографски преглед

40,00

69.            

Фототерапия

20,00

70.            

Обработка на пъп

10,00

71.            

Консултации за кърмене и къпане на новородено в домашна обстановка / до 30 мин. /

30,00

72.            

Консултации за кърмене и къпане на новородено в домашна обстановка / от 30 мин. до 1 час /

40,00

73.            

Поставяне не периферна венозна канюла

20,00

74.            

Венозна инжекция

10,00

75.            

Мускулна инжекция

5,00

76.            

Вземане на венозна кръв

10,00

77.            

Вземане на периферна кръв

5,00

78.            

Вземане на секрет от око, нос, пъп

3,00

79.            

Дубликат на документ

10,00

 

Очно отделение

 
 

Офталмологични изследвания / цена за две очи /

 

80.            

Зрителна острота без корекция

10,00

81.            

Зрителна острота с корекция

20,00

82.            

Компютърна периметрия

20,00

83.            

Ехография на очни структури

25,00

84.            

Офталмоскопия

15,00

85.            

Гониоскопия

20,00

86.            

Биомикроскопия на преден сегмент

15,00

87.            

Биомикроскопия на заден сегмент с Голдман

15,00

88.            

Тонометрия

10,00

89.            

Денонощна крива

20,00

90.            

Екзофталмометрия

10,00

 

Офталмологични манипулации / цена за едно око /

 

91.            

Промивка на слъзни пътища

50,00

92.            

Дилатация на структури на слъзно – носни канали

50,00

93.            

Шев на клепачи

200,00

94.            

Шев на конюнктива или неперфориращи рани

150,00

95.            

Отстраняване на чуждо тяло от роговица

30,00

96.            

Кюретаж на роговица

100,00

97.            

Отстраняване на конци от корнея и склера

30,00

 

Оперативни интервенции  / цена на едно око /

 

98.            

Операция на евертирани слъзни отвори

120,00

99.            

Операция на ксантелазми и малки тумори на клепачи

250,00

100.       

Операция на халацион, хордеолум

100,00

101.       

Операция на птеригиум с пластика

250,00

102.       

Екстирпация на слъзна торбичка

250,00

103.       

Операция на катаракта / ЕЕС+/- Фако /

380,00

104.       

Операция на глаукома

380,00

105.       

Вторична инсерция на ВОЛ

380,00

106.       

Възстановителна операция при перфориращо нараняване на роговица и/или склера

410,00

107.       

Енуклеация, евисиерация

410,00

108.       

Перибулбарни, ретробулбарни инжекции

20,00

 

Ушно отделение

 

109.       

Риноскопия / предна, задна /

20,00

110.       

Фарингоскопия

20,00

111.       

Индиректна ларингоскопия

20,00

112.       

Отоскопия

20,00

113.       

Аудиометрия

20,00

114.       

Промивка на ухо

15,00

115.       

Параценеза

15,00

116.       

Парацентеза с поставяне на метилпреднизолон - транстимпанална

15,00

117.       

Тампонади:

-         Предна тампонада в носа;

30,00

118.       

-         Средна тампонада;

50,00

119.       

-         Задна тампонада;

100,00

120.       

Снемане на назална тампонада

15,00

121.       

Продухване на евстахиевата тръба с балон полицер

10,00

122.       

Инцизия на абсцес / хематом / на носната преграда

30,00

123.       

Обгаряне на варици на носната преграда

20,00

124.       

Пункция и промивка на макс.синус

100,00

125.       

Биопсия на носа и синусите

100,00

126.       

Ексцизия на кожна ту-формация

100,00

127.       

Екстракция на чуждо тяло:

-         от ухо ;

40,00

128.       

-         от нос ;

50,00

129.       

-         от мезофаринкс;

50,00

130.       

-         от хипофаринкс;

80,00

131.       

Биопсия на фаринкс:

-         с индиректна ларингоскопия;

150,00

132.       

-         с директна ларингоскопия;

300,00

133.       

Чуждо тяло в хранопровода

300,00

134.       

Езофагоскопия

150,00

135.       

Бронхоскопии за екстракция на чуждо тяло

300,00

136.       

Инцизия на перитонзиларен абсцес

100,00

137.       

Ретрофарингеален

100,00

138.       

Субмандибуларен абсцес, шиен

200,00

139.       

Ревизия на абсцес

50,00

140.       

Екстракция на доброкач. ТУ- образувания от фаринкса / папиломи, кисти/

100,00

141.       

Туширане на афти в устата

5,00

142.       

Репозиции на носни кости - открита

100,00

143.       

Репозиции на носни кости - закрита

50,00

144.       

Сондиране на слюнчен канал

50,00

145.       

Резекция на слюнчен канал / екстракция на камъни /

100,00

146.       

Шев на рани

50,00

147.       

Махане на конци

15,00

148.       

Превръзки на рани

15,00

 

Оперативни интервенции

 

149.       

Радикална операция на ухо

500,00

150.       

Полипектомия на ухо

150,00

151.       

Екстракция на ТУ-формация на външното ухо

250,00

152.       

Хирургична обработка на отематом

100,00

153.       

Трепанация на максиларен синус

350,00

154.       

Трепанация на фронтален синус

400,00

155.       

Септопластика

400,00

156.       

Риносептопластика

450,00

157.       

Мукотомия

200,00

158.       

Полипектомия с обща анестезия

300,00

159.       

Полипектомия с местна анестезия

150,00

160.       

Тонзилектомия :

- с местна упойка

300,00

161.       

- с обща упойка

400,00

162.       

Аденоидектомия - с местна упойка

250,00

163.       

Аденоидектомия - с обща упойка

350,00

164.       

Аденотонзилектомия с местна анестезия

400,00

165.       

Аденотонзилектомия с обща анестезия

450,00

166.       

Трахеостомия

300,00

167.       

Микроларингохирургия

350,00

168.       

Шийни кисти

500,00

169.       

Ревизия на трахеостома

350,00

170.       

Почистване на трахеостома / с аспирация, лаваж /

100,00

171.       

Смяна на трахеостомна канюла

40,00

172.       

Дилатации на структури нахранопровода

150,00

173.       

Изготвяне на протокол за получаване на слухов апарат вкл:

Ø Преглед

Ø Аудиограма

Ø Издаване на протокол

25,00

 

Урологично отделение

 

174.       

Консултативен преглед от специалист с оценка на урологичен проблем и съставяне на лечебен план – при липса на урологична консултация в доболничната помощ

45,00

175.       

Ехография на ППС с разчитане – абдоминално изследване

40,00

176.       

Визитация от лекар – за всеки ден

15,00

177.       

Индивидуален пост от медицинска сестра – за ден

45,00

178.       

Придружител на болен над 18 години при възможност/запълненост на отделението – за всеки ден

50,00

179.       

Катетеризация на пикочен мехур от специалист/специализант

35,00

180.       

Смяна на катетър от лекар специалист/специализант

30,00

181.       

Катетеризация при травма на уретрата от лекар специалист/специализант

50,00

182.       

Промивка на катетър с водно-хибитанов разтвор

15,00

183.       

Катетеризация с водач от специалист/специализант

45,00

184.       

Дилатация на уретрата / бужиране с восъчни дилататори

50,00

185.       

Супрапубичен дренаж на урината от лекар специалист/специализант – без консуматив

90,00

186.       

Поставяне на уретерна протеза – без консуматив

200,00

187.       

Сваляне на уретерна протеза

150,00

188.       

Промивка на нефростомен катетър с водно-хибитанов разтвор

30,00

189.       

Електрорезекция на кондиломи до 5 бр. – без анестезия

200,00

190.       

Цистоскопия с местна анестезия

150,00

191.       

Цистоскопия с ретроградна манипулация - с местна анестезия

250,00

192.       

Операция за къс френулум – Френулотомия – с местна анестезия

150,00

193.       

Операция за фимоза – Дорзумсцизио – без анестезия

150,00

194.       

Операция за фимоза – Циркумцизио – без анестезия

200,00

195.       

Трансректална биопсия на простата – местна анестезия

200,00

196.       

Операция на тумор на пикочен мехур – отворена, без леглоден

1000,00

197.       

Операция на тумор на пикочен мехур безкръвна -  ТТУР, без леглоден

1200,00

198.       

Операция за аденом на простата - отворена, без леглоден

2000,00

199.       

Операция за аденом на простата безкръвна - ТУРП

1500,00

200.       

Оперативна интервенция на бъбрек – отворена операция

2500,00

201.       

Оперативна интервенция на скротум – хидроцеле, кисти на епидидима, варикоцеле, крипторхизъм – без леглоден

650,00

1.      

Превръзки на рани

 

202.       

Средна

20,00

203.       

Голяма

25,00

 

Обработка на повърхностна рана

 

204.       

Малка

25,00

205.       

Голяма

35,00

 

Ортопедично – травматологично отделение

 
 

Превръзки на рани

 

206.       

Малка

15,00

207.       

Средна

20,00

208.       

Голяма

30,00

 

Гипсова превръзка без репозиция

 

209.       

Малка

45,00

210.       

Средна

50,00

211.       

Голяма

70,00

 

Мануална репозиция с гипсова превръзка

 

212.       

На горен крайник

70,00

213.       

На долен крайник

120,00

214.       

Сваляне на гипс

20,00

 

Обработка на повърхностна рана на ниво фасция

 

215.       

Малка

30,00

216.       

Голяма

40,00

217.       

Обработка на инфектирана рана /инцизия /

50,00

218.       

Екстракция /резекция / на нокът

50,00

219.       

Обезболяващи блокади

20,00

220.       

Диагностична пункция на става с гипсова имобилизация

55,00

221.       

Диагностична и лечебна пункция

30,00

222.       

Гипсова шинираща превръзка

30,00

223.       

Циркулярен гипс

20,00

224.       

Сваляне на циркулярен гипс

15,00

225.       

Проводна анестезия на пръст

15,00

226.       

Превръзка като раница по Дезо или Джилкрист

20,00

227.       

Вземане на биопсия

20,00

 

Неврологично отделение

 

228.       

Доплерова сонография на вени и артерии

30,00

229.       

Електромиография

30,00

230.       

Електроенцефалография

30,00

 

Отделение по Кардиология

 

231.       

Преглед в дома на пациента

50,00

232.       

Медицински документ, изискващ кардиологичен преглед

30,00

233.       

ЕКГ

10,00

234.       

Ехокардиография

35,00

235.       

ЕКГ холтер без леглоден

55,00

236.       

ЕКГ холтер с 1 леглоден

35,00

237.       

RR холтер

30,00

238.       

Дубликат на ЕКГ холтер

10,00

239.       

Работна проба ВЕТ

35,00

240.       

Дубликат на Сърдечно – съдов стрес тест с велоергометър

15,00

 

Гастроентерология  и вътрешни болести

 

241.       

Плеврална или перитониална пункция

50,00

242.       

ФГС без анестезия

100,00

243.       

ФГС с анестезия

150,00

244.       

ФКС без анестезия

150,00

245.       

ФКС с анестезия

200,00

246.       

ФСС без анестезия

100,00

247.       

Ехография на повърхностни структури

50,00

248.       

Абдоминална ехография без доплер

50,00

249.       

Ехография на коремни органи с доплер на абдоминални съдове

70,00

250.       

Клизма

25,00

 

Пневмофтизиатрично отделение

 

251.       

Преглед в дома от пулмолог

50,00

252.       

Мед.документ изискващ преглед от пулмолог

30,00

253.       

Торакоцинтеза без микробиологично, цитологично и биохимично изследване

30,00

254.       

Фибробронхоскопия

120,00

255.       

ФИД

8,00

256.       

Проба – Манту с отчитане

10,00

257.       

Рентгеноскопия на бял дроб

20,00

258.       

Микробиологична посявка за ТБЦ

15,00

 

ОАИЛ

 

259.       

Поставяне на стомашна сонда

30,00

260.       

Промивка на стомашна сонда и аспирация – на манипулация

10,00

261.       

Мониторно наблюдение с протокол за 24 часа

70,00

262.       

Ентерално хранене през сонда с водене на протокол за 24 часа

50,00

263.       

Болен на апаратна вентилация – респиратор – за 24 часа

250,00

264.       

Обща ендотрахeална анестезия до 30 мин.

150,00

265.       

Обща ендотрахеална анестезия от 30 минути до 1 час

200,00

266.       

Обща ендотрахеална анестезия от 1 час до 2 часа

300,00

267.       

Обща ендотрахеална анестезия над  2 часа

по 50 лв. за всеки следващ час след втория

268.       

Венозна анестезия до 15 мин.

60,00

269.       

Венозна анестезия до 30 мин.

100,00

270.       

Венозна анестезия над 30 мин.

150,00

271.       

Венозна анестезия над 1 час

200,00

272.       

Комбинирана анестезия до 30 мин, с премедикация

150,00

273.       

Комбинирана анестезия над 30 мин, с премедикация

200,00

274.       

Спинална аналгезия с мониторно наблюдение до 30 мин.

100,00

275.       

Спинална аналгезия с мониторно наблюдение над 30 мин.

150,00

276.       

Епидурална анестезия с мониторно наблюдение до 30 мин.

100,00

277.       

Епидурална анестезия с мониторно наблюдение над 30 мин.

150,00

278.       

Епидурална анестезия с катетър и мониторно наблюдение до 30 мин.

100,00

279.       

Епидурална анестезия с катетър и мониторно наблюдение над 30 мин.

200,00

280.       

Следоперативно обезболяване с епидурален катетър

150,00

281.       

Обезболяване на нормално раждане с епидурална анестезия с катетър

200,00

282.       

Абдоминална пункция

40.00

283.       

Абдоминална пункция с поставяне на катетър

50.00

284.       

Периферна нервна блокада

100.00

285.       

Поставяне на централен венозен катетър, вкл. за хемодиализа

120,00

286.       

Интубация / ендотрахеална /

100,00

287.       

Смяна или екстракция на трахеостомна канюла с консуматив на пациента

60,00

288.       

Аспирация от ендотрахеална тръба

10,00

289.       

Инхалация

10,00

290.       

Избор на лекар от ОАИЛ за анестезия

250,00

291.       

Избор на екип за транспорт на болен

200,00

 

Хирургия                                        

 

292.       

Очистителна клизма

25,00

293.       

Отстраняване на кърлеж

30,00

294.       

Венозна инфузия / една банка

40,00

 

Превръзки на рани:

 

295.       

- при малки оперативни процедури

 15,00

296.       

- при средни оперативни процедури

20,00

297.       

- при големи оперативни процедури

25,00

298.       

Превръзка при изгаряне І-ІІ степен до 10 %

25,00

299.       

Поставяне на стомашна сонда

25,00

300.       

Промивка на стомашна сонда и аспирация – на манипулация

15,00

301.       

Поставяне на уретрален катетър

25,00

302.       

Екстракция на чуждо тяло с локална анестезия

45,00

 

Амбулаторни операции с локална анестезия:

 

303.       

- инцизия на повърхностни абсцеси и кисти

40,00

304.       

- радикално отстраняване на бенигнени тумори от кожа и подкожие

60,00

305.       

- биопсия на лимфен възел

50,00

306.       

Хирургична обработка на рана

45,00

307.       

Пункция и аспирация на сером

20,00

308.       

Раневи дренаж :

-         смяна или отстраняване на раневи дренаж;

-         промивка на дренаж;

25,00

20,00

309.       

Обработка и превръзка на инфектирана рана

30,00

310.       

За процедури и манипулации налагащи прилагане на обща анестезия се заплаща допълнително 50 % от посочената цена в ценоразписа на Хирургично отделение и стойността на анестезията

 
 

Патолого – анатомично отделение

 

311.       

Освидетелстване на живо лице по негово желание / лека телесна повреда / с издаване на писмен документ

25,00

312.       

Освидетелстване на живо лице по негово желание / средна телесна повреда / с издаване на писмен документ

30,00

313.       

Освидетелстване на живо лице по негово желание / тежка телесна повреда / с издаване на писмен документ

40,00

314.       

Съдебномедицинска консултация по желание на близките на лежащо болен в ЛЗ с издаване на писмен документ

40,00

315.       

Освидетелстване по желание на близките по повод установяване на половото състояние с издаване на писмен документ

50,00

316.       

Издаване на заверено копие на съдебномедицинско освидетелстване по желание на пострадалото лице или на страни по дело

10,00

317.       

Издаване на заверено копие на епикриза или патологоанатомичен протокол по желание на близки или на застрахователна компания

50,00

318.       

Патологоанатомична аутопсия на починал в дома му с издаване на протокол и по желание на близките

200,00

319.       

Посмъртен тоалет и обличане на покойник, по желание на близките

50,00

320.       

Престой на труп починал в ЛЗ в хладилна камера – до 24 часа

20,00

321.       

Престой на труп починал извън ЛЗ в хладилна камера – до 24 часа

30,00

322.       

Частична балсамация по желание на близките на починал

60,00

323.       

Цялостна балсамация на труп по желание на близките

600,00

324.       

Даване на препарати и блокчета по желание на пациента без направление за изследване или частна консултация

20,00

325.       

Търсена на резултати и даване на блокчета и препарати от минали години

20,00

326.       

Отговор на цитологичен материал без направление

25,00

327.       

Отговор на биопсичен материал без направление

40,00

 

Отделение по Хемодиализа

 

328.       

Провеждане на хемодиализа на неосигурени български граждани и граждани на ЕС

144,00

329.       

Провеждане на хемодиализа на граждани извън ЕС

220,00

330.       

Катетеризация по Селдингер

100,00

331.       

Поставяне на постоянен тунелизиран катетър

120,00

332.       

Отстраняване на постоянен тунелизиран катетър

70,00

333.       

Превръзка на рана – малка

10,00

334.       

Превръзка на рана – средна

15,00

335.       

Промивка на ЦВК

20,00

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 

336.       

Вземане на венозна кръв

 3,00

337.       

Вземане на периферна кръв - еднократно

2,50

338.       

Вземане на периферна кръв за кръвна захар - трикратно

4,00

339.       

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

3,00

340.       

Скорост на утаяване на еритроцитите

2,00

341.       

Време на кървене

1,50

342.       

Време на съсирване

1,50

343.       

Пресяващи тестове: протромбиново време / INR /

3,00

344.       

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

3,00

345.       

Пресяващи тестове: фибриноген

3,00

346.       

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

1,00

347.       

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

3,00

348.       

Изследване на урина – сух тест – кетонни тела, pH, глюкоза

по 0,50 на показател

349.       

Урина – относително тегло

1,50

350.       

Тест за наркотици 5 показателя

22,00

351.       

Окултни кръвоизливи

4,00

352.       

Глюкоза / кр.захар /

2,50

353.       

Кръвно-захарен профил

5,00

354.       

Креатинин

2,50

355.       

Урея

2,50

356.       

Креатининов клирънс

3,50

357.       

Билирубин—общ

2,50

358.       

Билирубин—директен

2,50

359.       

Общ белтък

2,50

360.       

Албумин

2,50

361.       

Холестерол

2,00

362.       

HDL-холестерол

3,00

363.       

LDL-холестерол

3,50

364.       

Триглицериди

2,00

365.       

Глюкозо-толерантен тест                                

6,00

366.       

Пикочна киселина

2,50

367.       

AСАТ

2,50

368.       

АЛАТ

2,50

369.       

Креатинкиназа (КК)

2,50

370.       

CPK - MB

4,00

371.       

ГГТП

2,50

372.       

Алкална фосфатаза (АФ)

2,50

373.       

Диастаза в урината

4,00

374.       

Алфа-амилаза

3,00

375.       

Липаза

3,50

376.       

Натрий и калий

3,00

377.       

Калций

2,50

378.       

Фосфати

2,50

379.       

Магнезий

3,00

380.       

Хлориди

2,50

381.       

Желязо

3,50

382.       

ЖСК

3,50

383.       

Тропонин

11,00

384.       

LDH

4,00

385.       

Протеинурия / количество белтък в урината /

4,00

386.       

Холинестераза

5,00

387.       

АKR

10,00

388.       

АKR, К, Na / комплексно от периферна кръв /

11,00

389.       

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

4,00

390.       

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

5,50

391.       

Ретикулоцити

3,00

392.       

D димер

13,00

393.       

fT4                                                         

13,00

394.       

TSH

13,00

395.       

PSA

13,00

396.       

Микроалбуминурия

8,00

 

РЕНТГЕНОЛОГИЯ – цена на 1 експозиция без контрастно вещество

 

397.       

Рентгенография на синуси

35,00

398.       

Рентгенография на челюстите в специални проекции

30,00

399.       

Специални центражи на череп

35,00

400.       

Рентгенография на стернум

30,00

401.       

Рентгенография на гръден кош /ребра/

50,00

402.       

Рентгеноскопия на гръден кош  /бял дроб/

50,00

403.       

Рентгенография на длан и пръсти

30,00

404.       

Рентгенография на стерноклавикуларна става

30,00

405.       

Рентгенография на сакроилиачна става

35,00

406.       

Рентгенография на тазобедрена става /едностранно/

35,00

407.       

Рентгенография на бедрена кост

30,00

408.       

Рентгенография на колянна става

30,00

409.       

Рентгенография на подбедрица

30,00

410.       

Рентгенография на глезенна става

30,00

411.       

Рентгенография на ходило - стъпало и пръсти

30,00

412.       

Рентгенография на клавикула

30,00

413.       

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

30,00

414.       

Рентгенография на скапула

30,00

415.       

Рентгенография на раменна става

30,00

416.       

Рентгенография на хумерус

30,00

417.       

Рентгенография на лакетна става

30,00

418.       

Рентгенография на антебрахиум

30,00

419.       

Рентгенография на гривнена става

30,00

420.       

Рентгенография на череп

40,00

421.       

Рентгенография на шийни прешлени

40,00

422.       

Рентгенография на гръбначни прешлени – гръдни

40,00

423.       

Рентгенография на гръбначни прешлени – лумбални

40,00

424.       

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

50,00

425.       

Обзорна рентгенография на корем

50,00

426.       

БУМ

50,00

427.       

Рентгенография на таз

50,00

428.       

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

50,00

429.       

Ехографско изследване на млечна жлеза

50,00

430.       

Контрастно изследване на хранопровод

80,00

431.       

Контрастно изследване на хранопровод, стомах

90,00

432.       

Контрастно изследване на тънки черва

100,00

433.       

Иригография и иригоскопия

100,00

434.       

Компютърна томография – главен мозък

130,00

435.       

Компютърна томография – един отдел на гръбначен стълб

130,00

436.       

Компютърна томография – една анатомична област

130,00

437.       

Компютърна томография – цяло тяло

200,00

438.       

Запис на КТ изследване на СD

10,00

439.       

Запис на КТ изследване на второ СD

10,00

440.       

Мамография – две проекции на една гърда

60,00

441.       

Мамография – две проекции на двете гърди

100,00

442.       

Хистеросалпингография

80,00

443.       

Венозна урография

100,00

 

Отделение по трансфузионна хематология

 

444.       

Определяне на титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

30,00

445.       

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

14,00

446.       

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

20,00

447.       

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод

20,00

448.       

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

32,00

449.       

Кръвопускане / без консуматив /

35,00

 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

 

450.       

Преглед от физиотерапевт за определяне на рехабилитационния потенциал

30,00

451.       

Преглед в дома

50,00

452.       

Консулт по документи за постъпване в отделението

15,00

453.       

Общоукрепваща гимнастика

4,00

454.       

Аналитична гимнастика

5,00

455.       

ЛФК с уреди

5,00

456.       

Суспенсионна и пулитерапия

5,00

457.       

ЛФК – специализирани методики

7,00

458.       

Масаж – цяло тяло

60,00

459.       

Частичен масаж - крайници

7,00

460.       

Масажна яка

10,00

461.       

Масаж на гръб

25,00

462.       

Вакуум масаж - Ендовак

7,00

463.       

Постизометрична релаксация

7,00

464.       

Обучение в ходене с патерици,бастун, проходилка

5,00

465.       

Комбинирана ЛФК  друго отделение

10,00

466.       

Масаж – крайник, аналитична ЛФК, трениране ходене в друго отделение

15,00

467.       

Масаж, ЛФК, трениране ходене в дома

20,00

468.       

Перкуторен дренаж, дихателна гимнастика

6,00

469.       

Електростимулация на паретични и хопотрофични мускули НЧТ апарат

6,00

470.       

Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле / радар, УВЧ /

3,50

471.       

Магнитотерапия – магнит Н80

3,50

472.       

Магнитотерапия – MAG - легло с рингове

6,00

473.       

Процедури с нискочестотни,  средночестотни токове / галванизация, йонофореза, интерферема, СМТ /

4,00

474.       

Ултразвук на едно поле

6,00

475.       

Облъчване със солукс, общи и еритемни УВЛ облъчване

3,00

476.       

Биопрон - едно поле

5,00

477.       

Снемане и отчитане на биодоза

2,00

478.       

Криотерапия

2,00

479.       

Ъглометрия / тест за обем на движение /

5,00

480.       

Мануално мускулно тестуване

10,00

481.       

Функционална оценка / LS коренчета, при инсулт /

5,00

 

Психиатрично отделение

 

482.       

Снемане на психичен статус - първичен

40,00

483.       

Снемане на психичен статус - вторичен

20,00

484.       

Психологическа оценка за пригодност за частна охранителна дейност

40,00

485.       

Освидетелстване и издаване на удостоверение от психиатрична ЛКК за настаняване в Дом за възрастни с деменция

50,00

486.       

Специална оценка на: соц.нарушения, потребности, семейна динамика, когнитивни функции и др.

30,00

 

Изследване на психологически тестови методики

 

487.       

Интелигентност

30,00

488.       

Памет

20,00

489.       

Внимание

20,00

490.       

Личност

30,00

491.       

Специализирани тестове

30,00

 

Провеждане на психосоциални и кризисни интервенции

 

492.       

Кризисна интервенция / продължителност до 20 часа /

100,00

493.       

Овладяване на възбуда, суициден опит и агресивен порив / продължителност до 12 часа /

100,00

494.       

Психологичска консултация

40,00

495.       

Първично съдебнопсихологическо освидетелстване по ЗЗ

100,00

496.       

Поредно съдебнопсихологическо освидетелстване по ЗЗ

80,00

497.       

Съдебнопсихологическо освидетелстване: свидетелска годност, родителска годност, непозволено увреждане, злоупотреби

80,00

498.       

Съдебнопсихологическо освидетелстване с умерена сложност – психодиагностика на личността с проективни методика

100,00

499.       

Съдебнопсихологическо освидетелстване с висока сложност – психодиагностика на интелект, личност, темперамент, афект

120,00

500.       

Съдебнопсихологическо освидетелстване за дееспособност

100,00

501.       

Съдебнопсихологическо освидетелстване на малолетни под 10 години

100,00

502.       

Издаване на медицинско удостоверение по документи

15,00

503.       

Специализирана психотерапевтична сесия

40,00

504.       

Устно становище от специалист психиатър в съдебно заседание в Районен съд Силистра по частно наказателни дела по Закона за здравето

60,00

505.       

При явяване на специалист психиатър в съдебна зала и отлагане на първото заседание по Закона за здравето по независещи от него причини

20,00

506.       

Етапна епикриза на диспансерен пациент за друга институция

30,00

 

Педиатрично отделение

 

507.       

Болничен престой във ВИП стая на ден – за 1 легло

15,00

508.       

Придружител на пациент с ползване на отделно легло – на ден

10,00

509.       

Вземане на венозна кръв на дете до 1 г.

10,00

510.       

Вземане на венозна кръв на дете до 1 - 3 г.

7,00

511.       

Вземане на венозна кръв на дете над 3 г.

5,00

512.       

Абдоминална ехография без доплер дете до 3 г.

25,00

513.       

Абдоминална ехография без доплер дете над 3 г.

20,00

514.       

Дубликат на документ / епикриза, решение за ЛКК /

2,00

515.       

Проба - Манту

5,00

516.       

Микробиологична посявка за ТБЦ

15,00

517.       

Поставяне на стомашна сонда

10,00

518.       

Провеждане на инхалаторно лечение с физ.серум

2,00

519.       

Провеждане на инхалаторно лечение с медикамент

3,00

520.       

Туширане на афти в устата

5,00

521.       

Вземане на носогърлен секрет

3,00

 

Кожно – венерологично отделение

 

522.       

Алергологичен тест със скарификация

15,00

 

Вземане на секрети:

 

523.       

От кожна лезия

 3,00

524.       

Гърлен и носен

 3,00

525.       

Вагинален, цервикален, уретрален

 5,00

526.       

Цитонамазка от кожна лезия

 5,00

527.       

Биопсия на кожа и подкожна тъкан

40,00

528.       

Сваляне на конци от проведена биопсия

 5,00

 

Превръзки на рани:

 

529.       

Малка

 6,00

530.       

Средна

10,00

531.       

Голяма

20,00

532.       

Лечебни бани, компреси и мазане на болен

 5,00

533.       

Туширане на афти в устата

 5,00

534.       

Кюретиране на молуски до 1 бр.

3,00

535.       

Селективна ултравиолетова В-терапия

4,00

536.       

Криотерапия/легиране  на тумори на кожата /веруки, фиброми и др./ и хронични дерматози - за една апликация

 2,00

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

537.       

Амбулаторен преглед

25,00

538.       

Подкожна инжекция

4,00

539.       

Мускулна инжекция

5,00

540.       

Венозна инжекция

6,00

541.       

Поставяне на периферна венозна канюла

12,00

542.       

Скарификационна проба

3,00

543.       

Венозна инфузия / 10-30 мин./ без консуматив

20,00

544.       

Венозна инфузия над 30 мин.

25,00

545.       

Измерване на артериално налягане по желание на пациента

6,00

546.       

Правене на ЕКГ по желание на пациента

12,00

547.       

Поставяне на уретрален катетър без данни на спешна индикация

25,00

548.       

Изваждане на уретрален катетър

5,00

549.       

Отстраняване на кърлеж

25,00

550.       

Превръзки на рани - Малка

6,00

551.       

Превръзки на рани - Средна

10,00

552.       

Превръзки на рани - Голяма

15,00

553.       

Апликацията на ТАП / подкожна инжекция /

4,00

554.       

Медицинско изследване с вземане на биологични проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване за наличие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози

50,00

 

Микробиологична лаборатория

 

555.       

Syphilis (или Васерман) - TPHA

12,00

556.       

Syphilis (или Васерман) - TPHA – медицински документ

14,00

557.       

ASO (латекс)

7,00

558.       

RF (латекс)

7,00

559.       

Anti – HAV-IgM  (ELISA)

17,00

560.       

HBsAg  (ELISA)

12,00

561.       

HBc IgM (ELISA)        

19,00

562.       

Anti HCV (ELISA)

17,00

563.       

Anti HIV 1&2  (СПИН) (ELISA)

18,00

564.       

Borrelia burgdorferi  IgG  (Lyme) (ELISA)

32,00

565.       

Borrelia burgdorferi  IgM  (Lyme) (ELISA)

26,00

566.       

Cytomegalovirus IgM (ELISA)

25,00

567.       

Ebstein Barr Virus  EBV – VCA IgM (ELISA)

23,00

568.       

Herpes simplex virus Type 1  (HSV-1)  IgM (ELISA)

23,00

569.       

Очен секрет

15,00

570.       

Гърлен секрет

13,00

571.       

Носен секрет

13,00

572.       

Ушен секрет

13,00

573.       

Храчка

13,00

574.       

Влагалищен секрет

19,00

575.       

Уретрален секрет

19,00

576.       

Простатен секрет

19,00

577.       

Цервикален секрет

19,00

578.       

Еякулат

19,00

579.       

Раневи секрет (за аероби)

15,00

580.       

Ранев секрет (за анаероби)

20,00

581.       

Стерилна урина - еднократно

14,00

582.       

Стерилна урина - двукратно

20,00

583.       

Стерилна урина - трикратно

25,00

584.       

Урокултура с уриспект/уритест - еднократно

12,00

585.       

Урокултура с уриспект/уритест - двукратно

20,00

586.       

Урокултура с уриспект/уритест - трикратно

25,00

587.       

Хемокултура (Бактер) - еднократно

10,00

588.       

Хемокултура (Бактер)  - двукратно

18,00

589.       

Хемокултура (Бактер) - трикратно

26,00

590.       

Среда за Хемокултура (Бактер) – педиатрична

12,00

591.       

Среда за Хемокултура (Бактер) – аеробна стандарт

10,00

592.       

Среда за Хемокултура (Бактер) – анаеробна стандарт

10,00

593.       

Среда за Хемокултура (Бактер) – аеробна с активни смоли

15,00

594.       

Среда за Хемокултура (Бактер) – анаеробна с активни смоли

15,00

595.       

Пунктат от стерилни кухини

20,00

596.       

Жлъчка

20,00

597.       

Ликвор

40,00

598.       

Стандартна антибиограма

10,00

599.       

Разширена антибиограма

15,00

600.       

Фецес – медицински документ

12,00

601.       

Фецес – еднократно

18,00

602.       

Фецес – двукратно

25,00

603.       

Фецес – трикратно

30,00

604.       

Доказване на Campylobacter Ag  във фекална проба

17,00

605.       

Фецес за салмонела

10,00

606.       

Фецес за дизентерия

10,00

607.       

Фецес за коли

10,00

608.       

Фецес за патогенни стафилококи

10,00

609.       

Фецес за Yersinia enterocolitica

15,00

610.       

Фецес за вибриони

15,00

611.       

Кандида

7,00

612.       

Културелно изследване за микоза

15,00

613.       

Бактериална вагиноза

10,00

614.       

Препарат по Грам

5,00

615.       

Препарат с метиленово синьо по Льофлер

5,00

616.       

Микроскопски препарат за спори и мицели

10,00

617.       

Микроскопско изследване за гонококи

10,00

618.       

Културелно и микроскопско изследване за Хемофилус

20,00

619.       

Културелно и микроскопско изследване за менингококи

20,00

620.       

Културелно и микроскопско изследване за гонококи

25,00

621.       

Микроскопско изследване за гонококи

10,00

622.       

Доказване на Rotavirus Ag – бърз тест

10,00

623.       

Друг секрет/материал

15,00

624.       

Вземане на венозна кръв

3,00

625.       

Вземане на биологичен материал

3,00

626.       

Контейнер/тампон

1,00

627.       

Тампон с транспортна среда

1,50

628.       

Уриспект/уритест

2,00

629.       

Резултат-копие

0,50

630.       

Медицински сертификат за работа в чужбина

5,00

631.       

Заверка на медицински документ

2,00

632.       

Доказване на H. pylori Аg във фекална проба

15,00

633.       

Доказване на H. pylori антитела – бърз тест

8,00

ЗАПЛАЩАНЕ ПО КП ЗА НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

634.       

Неосигурени пациенти заплащат за оказаната им медицинска помощ при хоспитализация по КП, по цени определени с нормативен акт на МС

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

620.

Разглеждане от Комисията на начален пакет документация при едноцентрови неинтервенционални клинични проучвания

1200,00

621.

Разглеждане от Комисията на начален пакет документация при многоцентрови клинични проучвания 

600,00

622.

Разглеждането от Комисията на допълнителна документация за клинични проучвания – съществена промяна в Протоколите (едно или многоцентрови), промяна, касаеща информирано съгласие на включени лица, застраховка на участниците, сериозни странични реакции вкл. смърт на участник в проучването и др.п.

300,00

623.

Разглеждане на годишни и периодични доклади по безопасност по дадено клинично проучване, както и 6-месечни обобщения по доклади за безопасност

200,00

624.

Изготвяне на юридическо становище при представяне на проекто-договор за разглеждане от комисията

200,00