Акушеро-гинекологично отделение

АГО осъществява годишно над 600 раждания. Пациенти от цяла България биват обслужвани както по спешност, така и по желание от тяхна страна. В отделението има непрекъснат 24 часов прием. На разположение през денонощието е екип от акушер – гинеколог, анестезиолог и операционна акушерка.

АГО има сключен договор с НЗОК по 13 Клинични пътеки в компетенцията на Акушерството и Гинекологията.

АГО е с капацитет за обслужване на 25 пациента, разпределени съответно: Родилни легла 9, легла за Патологична бременност 10, Гинекологични легла 6.

През 2013 г. бе извършен основен ремонт на III етаж на АГО блок където са разположени леглата за родилки и стаите за новородени. Стаите за новородени са разположени непосредствено до майчините стаи, има възможност за постоянен достъп, чрез сгъваема преграда, осигуряваща преминаването на леглата за новородени до леглата на майките. Осигурен е непрекъснат визуален достъп на майките до новородените чрез стъклена преграда. При извършването на тоалет на бебетата, имат възможност да се наблюдават непрекъснато полаганите грижи от страна на персонала.

Осигурена е възможност за избор, да се ползват стандартна стаи или обособените ВИП стаи. ВИП стаите са три, с едно легло, собствен санитарен възел, климатик, телевизор и интернет. Налични са три стаи с по две легла, собствен санитарен възел, телевизор и интернет. Има и две стаи с по три легла, със собствен санитарен възел и телевизор.

Отделението разполага с реанимационна стая с две легла за следоперативно обслужване. Отделението разполага със съвременна материално техническа база, която допринася за комфортния престой на пациентите. АГО разполага с техника, която осигурява възможност за диагностична и лечебна дейност.

 • 4D Ехограф с абдоминален и вагинален трансдюсер.
 • Лапароскоп от най- ново поколение.
 • Колпоскоп от най- ново поколение.
 • Аспирационна (вакуум) помпа.
 • Електрокоагулатор.
 • Необходимо оборудване за малки и големи оперативни интервенции.

В родилна зала са създадени отлични условия за първи грижи за новороденото (реанимационна система, която осигурява аспирация, подаване на овлажнен кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост).

В АГО се извършва:

 • спешен и планов прием на жени с гинекологични заболявания;
 • лапароскопски и хистероскопски манипулации;
 • прием и наблюдение на бременни с различна патология на бременността;
 • дава възможност родилката да направи избор на лекар или на екип;
 • амбулаторни прегледи и диагностично консултативни прегледи;
 • диагностика и терапия на възпалителни заболявания;
 • диагностика и оперативно лечение на преканцерози;
 • доброкачествени новообразувания и други болести на женските полови органи;
 • прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.

В Отделението се извършват и други услуги упоменати в изнесен ценоразпис на разположение на пациентите.
АГО дават възможност на студенти и специализанти по медицина да се обучават и специализира в отделението.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р В. Гавазов

0888 266 609

Лекари работещи в АГО

Д-р Г. Костов – Акушер- гинеколог   0887 215 479
Д-р Стоева – Акушер- гинеколог 0886 317 095
Д-р Т. Иванов – Акушер- гинеколог 0887 383 676
Д-р Добрев – Акушер- гинеколог 0898 969 872
Д-р Димитров – Акушер- гинеколог 0878 115 340