Kлинични пътеки

№ по ред

№ на КП


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2020-2022г.


ЦЕНИ /лв./

1

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

484

2

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

800

3

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

210

4

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността, при прекъсване на бременността до 13г.с. вкл.

236

5

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността, при прекъсване на бременността над 13г.с.

340

6

5

Раждане

940

7

6

Грижи за здраво новородено дете

286

8

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

960

9

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1440

10

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1178

11

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1560

12

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4320

13

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2400

14

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4160

15

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

4290

16

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант.

7670

17

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

452

18

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750

19

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

619

20

30.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 год.

1466

21

32.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 год.

589

22

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

479

23

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

778

24

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2944

25

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

678

26

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

677

27

40.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 год. възраст

606

28

40.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 год. възраст

780

29

41.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18год.

440

30

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно- алергични  заболявания на дихателната система при лица под 18год.

600

31

42.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18год.

934

32

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

358

33

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

760

34

47.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 год.

1679

35

47.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 год.

2182

36

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

935

37

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

742

38

50.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 год.

782

39

50.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 год.

938

40

51.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2526

41

52.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год.

1337

42

52.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/

1604

43

53.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 год.

1432

44

53.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/

1718

45

54.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18г.

7834

46

54.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 г.

9401

47

56.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 год.

551

48

56.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 год.

663

49

57.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 год.

2108

50

57.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 год.  /за новородени до 28-я ден от раждането/

2530

51

60

Диагностика и лечение на невромускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

612

52

61

Диагностика и лечение на мултиплена склероза

770

53

62.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 год.

490

54

62.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 год.

588

55

63.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 год.

720

56

63.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 год.

864

57

64.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18г.

578

58

64.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18г.

911

59

65.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 год.

7551

60

65.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/

9061

61

66.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 год.

8660

62

66.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 год. /за новородени до 28-я ден от раждането/

10392

63

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

248

64

68.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 год.

400

65

68.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 год.

480

66

69.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год.

636

67

70.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 год.

1490

68

71.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 год.

430

69

72.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 год.

714

70

74.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 год.

920

71

75.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 год.

1378

72

76.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 год.

760

73

78.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18г.

702

74

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

610

75

87.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18г.

990

76

87.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18г.

1386

77

88.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18г.

460

78

88.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18г.

552

79

98

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

790

80

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

721

81

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

1431

82

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

1665

83

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

600

84

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

618

85

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1560

86

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18г.

574

87

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18г.

688

88

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

870

89

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

2769

90

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

378

91

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип, с минимален болничен престой 48 часа

200

92

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

427

93

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2392

94

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2800

95

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

330

96

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

584

97

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

280

98

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

256

99

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1500

100

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

101

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

486

102

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 год.

159

103

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 год.

191

104

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1060

105

143

Трансуретрална простатектомия

1160

106

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1220

107

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

792

108

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2680

109

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

636

110

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2720

111

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1228

112

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

695

113

151

Реконструктивни операции в урологията

1156

114

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

544

115

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1090

116

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2516

117

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1040

118

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

562

119

160

Нерадикално отстраняване на матката

1100

120

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

830

121

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

354

122

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

862

123

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

494

124

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

800

125

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1888

126

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

8558

127

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3220

128

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2062

129

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2936

130

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

4110

131

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1199

132

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1890

133

179

Оперативни процедури върху апендикс

728

134

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

710

135

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

530

136

182

Оперативни процедури при хернии

710

137

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

790

138

184

Конвенционална холецистектомия

1240

139

185

Лапароскопска холецистектомия

1010

140

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2480

141

187

Оперативни процедури върху черен дроб

3560

142

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1659

143

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

4950

144

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1820

145

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18г.

1180

146

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18г.

1560

147

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1230

148

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

336

149

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2398

150

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1698

151

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

750

152

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

618

153

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

305

154

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3880

155

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1552

156

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

415

157

209

Хирургично лечение при травма на главата

1111

158

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

830

159

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

635

160

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

2200

161

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

964

162

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1048

163

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

494

164

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

822

165

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

166

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

545

167

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

336

168

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

560

169

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

560

170

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

56

171

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

56

172

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

84

173

262

Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

523

174

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

336

175

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

493

176

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

336

177

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

126