• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

Kлинични пътеки

 

№ по ред № на КП КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2019г. ЦЕНИ /лв./
1 1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400
2 2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
3 3 Оперативни процедури за задържане на бременност 150
4 4.1 Преждевременно прекъсване на бременността, при прекъсване на бременността до 13г.с. вкл. 170
5 4.2 Преждевременно прекъсване на бременността, при прекъсване на бременността над 13г.с. 280
6 5 Раждане 750
7 6 Грижи за здраво новородено дете 220
8 7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 800
9 8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1200
10 9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 900
11 10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1300
12 11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3600
13 12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1200
14 13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2000
15 14 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 3200
16 15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант 3300
17 15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант. 5900
18 16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 350
19 27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 2750
20 29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 520
21 30 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация 1300
22 32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 462
23 33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 435
24 36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 700
25 37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик 2600
26 38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 550
27 39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 580
28 40.1 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 год. възраст 550
29 40.2 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18 год. възраст 650
30 41.1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица над 18год. 400
31 41.2 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно алергични заболявания на дихателната система при лица под 18год. 500
32 42.1 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18год. 780
33 43 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията 280
34 45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 650
35 47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация 1540
36 48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 700
37 49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 570
38 50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза 730
39 51.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2300
40 52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив 1150
41 53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив 1200
42 54 Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) 7000
43 56 Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми 500
44 57 Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити 2000
45 60 Диагностика и лечение на неврамускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък 480
46 61 Диагностика и лечение на мултиплена склероза 650
47 62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи 400
48 63 Лечение на епилептичен статус 600
49 64.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18г. 500
50 64.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18г. 657
51 65 Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация 6000
52 66 Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация 8000
53 67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231
54 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт 400
55 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт 600
56 70 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит 1400
57 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво 400
58 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 600
59 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 920
60 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 1300
61 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания 700
62 78.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18г. 660
63 84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 500
64 87.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18г. 900
65 87.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18г. 1050
66 88.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18г. 400
67 88.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18г. 400
68 92 Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 770
69 93 Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата 500
70 94 Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 550
71 96 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити 434
72 97 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми /на вторичен и третичен сифилис/ с кристален пеницилин 250
73 98 Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром 620
74 99 Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги 520
75 100 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е 1100
76 101 Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D 1277
77 103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 457
78 104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения 500
79 105 Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески 1000
80 106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18г. 500
81 106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18г. 550
82 107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 750
83 108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 2200
84 111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 250
85 113.1 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип, с минимален болничен престой 48 часа 200
86 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 400
87 114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2200
88 115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2500
89 130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 300
90 131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
91 133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273
92 134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249
93 137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1500
94 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 650
95 139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 450
96 140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести 150
97 141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1000
98 143 Трансуретрална простатектомия 1100
99 144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1100
100 145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774
101 146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2500
102 147 Оперативни процедури върху мъжка полова система 600
103 148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2600
104 149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1160
105 150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
106 151 Реконструктивни операции в урологията 1000
107 152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 520
108 153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1000
109 154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2300
110 155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 950
111 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550
112 160 Нерадикално отстраняване на матката 1100
113 162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 770
114 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 330
115 164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 806
116 165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460
117 166 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650
118 169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1500
119 170 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6800
120 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2800
121 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1780
122 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2600
123 176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 2650
124 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1100
125 178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1150
126 179 Оперативни процедури върху апендикс 650
127 180 Хирургични интервенции за затваряне на стома 650
128 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500
129 182 Оперативни процедури при хернии 650
130 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700
131 184 Конвенционална холецистектомия 1150
132 185 Лапароскопска холецистектомия 950
133 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2300
134 187 Оперативни процедури върху черен дроб 3350
135 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1450
136 189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4950
137 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1820
138 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18г. 1000
139 191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18г. 1500
140 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1200
141 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1300
142 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300
143 195 Оперативно лечение при остър перитонит 2200
144 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1500
145 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750
146 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550
147 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 305
148 204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 3400
149 205 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1330
150 208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 400
151 209 Хирургично лечение при травма на главата 1052
152 210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800
153 216 Спешни състояния в гръдната хирургия 550
154 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2050
155 218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1257
156 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
157 220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1000
158 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460
159 226 Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705
160 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 863
161 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 500
162 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 300
163 232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 500
164 235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 500
165 244 Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии 570
166 254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 50
167 255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции 50
168 256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето 80
169 262 Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482
170 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330
171 264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции 482
172 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330
173 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120