Kлинични пътеки

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2023 г. – 2025 г.

Цена

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

836

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

1310

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

410

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

403

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

611

005.1

Нормално раждане

1847.88

005.2

Раждане чрез цезарово сечение

1296

006

Грижи за здраво новородено дете

842.4

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

1553

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

2313

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1900

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

2510

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

7202.82

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

3 834

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

6700

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

8453.59

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

15083.07

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

780

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

1247.4

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

2235.6

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

4626.72

025

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

1 474.20

026

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

4536

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

3470

028

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

6010

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

1034.53

030.1

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години

2 753

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

980

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

723.06

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

1 323.22

037

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

5133.97

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

1188

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

1516.32

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

1049.76

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

1306.8

041.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

736.56

041.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

974.16

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

1 701.13

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

682.53

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

1270.36

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

3510

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

4076.68

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

1663.2

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

1348.96

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

1404

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

1841.4

BP050.1

Допълнително заплащане за КП 050.1 по реда на НРД

280.8

BP050.2

Допълнително заплащане за КП 050.2 по реда на НРД

368.28

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

4711.05

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

2721.6

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

3341.89

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

2835

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

3511.18

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

12960

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

13338

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

907.2

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

1188

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

3888

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

4860

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

1128.77

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

1210.8

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

945

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

1075

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

1614.6

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

1987.2

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

1253.41

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

1888.5

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

13095

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

15525

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

13500

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

16200

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

1000

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

629.64

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст

724.68

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

974.16

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст

2762.28

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

645.84

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

1350

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

1418

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

2089

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

1306.8

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

1249.05

084

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

1160

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

2075.43

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

2663.49

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1123.85

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1260.46

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

956.21

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

1166.4

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

1005.91

098

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

1330.56

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

1287.07

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

2432.04

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

2769.76

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

1498.76

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

1 663.2

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

2160

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

1004.49

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

1160.24

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

1309.06

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

5364.72

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

745.2

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

400

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

746.81

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

3912.3

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

5340.6

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

650

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

1033.79

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

500

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

500

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

2257.2

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

971

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

806

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

500

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

500

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1635

143

Трансуретрална простатектомия

1745

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

2190.45

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

1268

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

4751.69

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

1128.6

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

4236.6

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1896.29

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

1361.31

151

Реконструктивни операции в урологията

2248.65

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

958

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1900.48

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

5113.01

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1863

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

886

160

Нерадикално отстраняване на матката

1790

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

1485

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

755

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

1740

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

891

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

1740

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

3628.8

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

15246

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

5093

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

4087.44

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

5422.69

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

7970.17

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2235.6

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

3625.64

179

Оперативни процедури върху апендикс

1340

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

1384.45

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

884.66

182

Оперативни процедури при хернии

1240

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

1465

184

Конвенционална холецистектомия

2115

185

Лапароскопска холецистектомия

1710

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

4311

187.2

Оперативни процедури върху черен дроб

3500

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

3164

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

8335.22

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

3249.61

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

2065

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

3039.53

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

2121.53

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

708.43

195

Оперативно лечение при остър перитонит

4423.15

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

2855.12

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

1033.56

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

1010

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

480

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

6479.26

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

2548

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

700

209

Хирургично лечение при травма на главата

2079.08

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

1390

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

1100

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

3304.8

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

1474

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1587.6

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

794

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

1417.06

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

1250

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

970

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

561

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

1092.38

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

1057.91

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

99.36

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

97.77

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

136

262.1

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

780

263.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

500.96

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

740

265.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

500.96

267

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19

570

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

220