Пневмофтизиатрично отделение

Отделението е единствено в област Силистра специализирано за профилактика, диагностика и лечение на туберкулоза и белодробни заболявания с осъществяване на диспансеризация. Извършва се диагностика и активно лечение на остри и хронични белодробни заболявания, диагностика и лечение на белодробна и извънбелодробна туберкулоза, диагностика на неопластични заболявания на белия дроб, профилактика на туберкулоза.В отделението работят четирима лекари –двама с призната специалност пневмология и фтизиатрия и вътрешни болести и двама със специалност пневмология и фтизиатрия.

В структурата на отделението функционира бронхологичен кабинет за съвреманна ендоскопска диагностика на трахео – пулмоналната система.

В отделението се извършва функционална диагностика на бял дроб.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Мирена Сапунджиева

086 / 522-521

Други контакти

Стационар

086 / 522-523