Амбулаторни Процедури

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ 2023 г. - 2025 г.

Цена

01.1

Хрониохемодиализа

250

02

Перитонеална диализа с апарат

216

03

Перитонеална диализа без апарат

171

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

420

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

378

19

Оперативно отстраняване на катаракта

609.12

20

Хирургично лечение на глаукома

891

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

250

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

414.72

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

550.8

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

200

26

Амбулаторни хирургични процедури

243

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

200

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

300

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

120

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

50

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

1361

38.1

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

60

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

150

47

Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет

77.76