Е-документи по поръчки

Плащания по договори – публикувано 13.10.2014г.; Плащания по договори публикувано 29.10.2014г.;Плащания по договори – 11.11.2014г.Плащания по договори 08.12.2014г.Плащания по договори 13.12.2014г.Плащания по договори 05.01.2015г.;Плащания по договори 29.01.2015г. -публикувано на 02.02.2015г.;Плащания по договори 04.03.2015г. – публикувано на 04.03.2015г.Плащания по договори 31.03.2015г. – публикувано на 31.03.2015г.Плащания по договори 04.05.2015г.Плащания по договори 29.05.2015г.Плащания по договори 29.06.2015г.– публикувано на 29.06.2015г.

Изпълнени договори – Meditrade;Sofarma /публикувано 29.10.2014г./- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.Изпълнени договори – izpalnen dogovor Bulmar;izpalnen dogovor Bulspectar/публикувано на 05.01.2015г./- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.Изпълнен договор – izpalnen dogovor Acvahim /публикувано на 16.01.2015г./- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.Izpalneni Dogovori – правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.Izpalnen dogovor AVL – правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.Izpalnen Targovska Liga- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.izpalnen Dogovor Art Trans Medica; izpalnen Dogovor BBraun; izpalnen Dogovor Frezenius; izpalnen Dogovor MTI – правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора /публикувано на 29.05.2015г./.Izpalnen Dogovor C- ramo; Izpalnen Dogovor Hemodializa- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора /публикувано на 11.06.2015г./.

Плащания по договори 29.07.2015г.- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора /публикувано на 29.07.2015г./.

Izpalneni Dogovori – – правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора /публикувано на 01.07.2015г./;Izpalneni Dogovori- правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора /публикувано на 29.07.2015г./

Гаранции.

Гаранции фото 2013г.

Гаранции 2013г.
izpalnen dogovor Bulmar 2013g.

izpalnen dogovor Medex1 2013g.

izpalnen dogovor Medex 2013g.

izpalnen dogovor Sofarma 2013g. – правно основание изпълнение на задълженията и на двете страни по договора.

Плащания по договори 28.08.2015г.
Плащания по договори 29.09.2015г.
izpalnen Libra №180

izpalnen Libra №204
Izpalnen Vega Medikal

Плащания по договори 30.10.2015г.

Izpalnen Sofarma
Izpalnen dogovor Medex 2013g.

Izpalnen dogovor SOL Bulgaria 2013g.
Плащания по договори 30.11.2015г.
Плащания по договори 30.12.2015г.
Ipalnen Dogovor Hrana 2014g.

Ipalnen Dogovor Dacmed 2013g.
Izpalnen MImidj
Плащания по договори 28.01.2016г.
Плащания по договори Плащания по договори 29.02.2016г. – публикувано на 29.02.2016г.
Плащания по договори 30.03.2016г.– публикувано на 30.03.2016г.