Болнична аптека

Обемът на дейност в болничната аптека дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на консултативно-диагностичния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.

Галерия


Контакти


Началник

м.ф. Маринка Георгиева

086 / 818-457