Отделение по Урология

Отделение по урология е разположено на първия етаж на хирургичен блок на МБАЛ – Силистра АД. Разкрито през 1990 г. като самостоятелно звено в хирургичния корпус на болницата, отделението разполага с 12 легла. Отделението по урология е единствено по предмета си на дейност в Силистренска област, като при необходимост използваме методично сътрудничество с академични структури и университетски болници в страната.

Отделението разполага с:

  • Самостоятелна операционна зала за отворени урологични операции
  • Операционна зала за ендоскопски операции в операционния блок
  • Четири болнични стаи с общо 12 легла
  • Модерната ендоскопска апаратура на фирма KARL STORZ, позволява извършването на всички основни ендоскопски и трансуретрални операции и манипулации.

Основи функции и задачи на отделението са:

  •  Диагностика и лечение на урологичните заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
  • Осъществяване на необходимия обем диагностична, спешна и планова, лечебна и консултативна урологична помощ.
  • Осигурява задълбочено диагностично изследване и проследяване на пациентите с урологични заболявания.
  • Прилага необходимия комплекс от методи на консервативно и оперативно лечение и сестрински грижи на урологично болните.

Отделението разполага с двама лекари – специалисти по урология.

Началник на Отделение по урология -  Д-р Венцислав Стоев

 Лекари –    Д-р Филип Йовчев

Старша мед.сестра – Красимира Любомирова Узунска

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Венцислав Стоев

Телефони за връзка

Лекарски кабинет 086 / 818 430
Mедицински сестри 086 / 818 432