• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086/ 818 456

Клинични Процедури

№ по ред

№ КПр


Клинични процедури 2020-2022г.


цени /лв./

1

1

Диализно лечение при остри състояния

170

2

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

3

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155