Клинични Процедури

КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 2023 г. - 2025 г.

Цена

01

Диализно лечение при остри състояния

285

03

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

800

BONK03

Допълнително заплащане за КПр 03 по реда на НРД

404

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

360