Клинични Процедури

 

№ КПр

 

КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 2023 г. - 2025 г.

 

01

Диализно лечение при остри състояния

270.00

03

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

594.00

BONK03

Допълнително заплащане за КПр 03 по реда на НРД

403.92

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

270.00