Психиатрично отделение

Психиатричното отделение е разположено в самостоятелна, изцяло преустроена сграда и предлага много добри битови условия за пациентите.

СТРУКТУРА:

Приемно- консултативен кабинет

Денонощен стационар с 15 легла

ДЕЙНОСТИ:

В отделението се приемат за диагностика и лечение пациенти над 18 год. с шизофренни и афективни разстройства, личностови разстройства, психични разстройства при мозъчни и телесни заболявания, умствена изостаналост, зависимост към алкохол, тревожни и панически разстройства, обсесивно- компулсивни разстройства.

Приемно- консултативният кабинет приема пациенти всеки работен ден от 11 до 12.30 часа. Плановите хоспитализации се осъществяват по общия ред, а спешните- 24 ч. в денонощието, вкл. и в празнични и почивни дни, съгласно действащото законодателство.

ДИАГНОСТИЧНО- ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ:

В отделението работят лекари с призната специалност по психиатрия, психолог с призната специалност по медицинска психология, квалифицирани и опитни медицински сестри. Санитарите са обучени в спецификата на работа с пациенти с ментални проблеми.

Работата в отделението е съобразена с държавния стандарт по психиатрия. Използват се съвременни диагностични методики- клинични, психологически, електрофизиологични, образни, клинико- лабораторни. При необходимост се осъществяват консултации и съвместно лечение с други специалисти от “МБАЛ- Силистра” АД и университетски клиники.

Прилага се екипния подход в лечението на пациентите. Използват се съвременни медикаменти, индивидуална и групова психотерапия.

Насърчава се контакта на лекуващите се с техните близки, които могат да ги посещават всеки ден в определени часове и да получат информация за състоянието им от лекуващия лекар и началника на отделението.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р  Людмила Михайлова

086 / 818 438

Старша мед. сестра

Лиляна Русева

086 / 818 437