• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086/ 818 456

Педиатрично отделение

Педиатрично отделение е с акцент върху пулмология, хематология, нефрология, неврология и остри отравяния.

Извършва се лечение на деца от 0 до 18 годишна възраст.

Лечебно-диагностична дейност:

Извършва се образна и функционална диагностика, съвременно лечение, профилактика и проследяване на най-честите социално значими заболявания в детска възраст.

Отделението по педиатрия се състои от приемно-диагностичен кабинет, който е оборудван с ултразвукова апаратура. В отделението работят 6 лекари и 15 сестри.

Структура:

Разделено е на три функционално обособени сектора: Интензивен, Кърмачески и Детско вътрешно с хематологични, нефрологични и неврологични легла.

Отделението разполага с 25 легла, 4 от които 2 ВИП стаи. Във ВИП стаи има възможност за настаняване на придружител на хоспитализираното дете.

Отделението разполага с детски кът оборудван с играчки за всички възрасти.

Предимства:

Има сключен договор с НЗОК и лесен достъп до специализирана медицинска помощ.Извършват се прегледи, изследвания, консултации и манипулации по желание,които се заплащат в касата на болницата,съгласно ценоразписа установен в „МБАЛ- Силистра”АД.

Усилията на педиатрите са насочени както към лечението и профилактиката, така и към оказване на психо-емоционална подкрепа на болните деца и техните семейства в борбата с хроничните и прогресиращи заболявания.

Oтделението по педиатрия в „МБАЛ –Силистра”АД разполага с модерна база, ново съвременно обслужване с екип, който е високо квалифициран, с голям клиничен опит.Специалистите по детски болести са добре познати на педиатричната общност и населението. Работи се в тясна колаборация с експерти от водещи педиатрични клиники в страната. Оказва се денонощна консултативна и лечебно-диагностична помощ от утвърдени лекари и спецалисти в областта на основните направления на клиничната педиатрия.

 

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Ирина Чумпалова - Попова

086/818-413