Неонатологично отделение

Неонатологично отделение на МБАЛ-Силистра-АД е създадено на 01.11.1986г. Намира се на третия етаж в АГ блок. Помещенията са просторни с южно изложение, адекватно съобразени с извършваната дейност. Стационар разполага с 10 легла разпределени на:

 1. Интензивни 4 легла
  • за интензивно лечение
  • за активно наблюдение на новородени до 6я час от раждането
  • за фототерапия, манипулационна
 2. Два бокса за специални грижи на недоносени деца.Сервизно помещение.
 3. Физиологични 6 легла.Разположен е в три бокса на децентрализиран принцип.

В Неонатологично отделение се осигурява адекватна кардио-пулмонална адаптация на новороденото дете. Своевременна и съвременна първична помощ на рисково новородените деца – недоносени деца, деца с вродени малформации:

 • Ранна и висококвалифицирана диагностика на заболяванията.
 • Адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици.

ННО разполага със следната апаратура:

 • Два неонатални респиратора за апаратна вентилация”Dreger”
 • Един респиратор”Millennium”
 • Два преносими респиратор”Neopuff “
 • CiPAP
 • Реанимационна маса „Medix”
 • Пет неонатални монитора за жизнено важни показатели.
 • Камера за интензивна фототерапия”Berceau 360”
 • Три лампи за фототерапия.
 • Кувьози:
  •  Интензивен неонатален инкубатор”Dreger-Caleo”
  • Транспортен неонатален инкубатор”Medicor”
 • Системи за постоянна венозна инфузия/перфузор помпи/
 • Система за дозирано подаване на овлажнен кислород.

В отделението работят петима лекари, от които трима са с призната специалност по педиатрия: 

 • Д-р Румяна Манева е със специалност по Неонатология и Педиатрия.
 • Д-р Цветана Ганева има специалност Педиатрия.
 • За новородените деца се грижат още 11 акушерки и 6 санитарки.

Галерия


Контакти


Началник отделение

Д-р Румяна Манева

---

Старша мед. сестра

Йоана Ангелова

---