Отделения по патолого-анатомия и съдебна медицина

I. Дейности извършвани в отделение по патолого-анатомия:

  • Изследване на цитологичен материал от изливи, пунктати, оперативни методи; на ендоскопски материал и материал от пункционни биопсии; на резекционен и инцизионен хирургичен материал
  • Извършване на патологоанатомични аутопсии

II. Дейности извършвани в Отделение по Съдебна медицина:

  • Съдебномедицинско освидетелстване на живи лица по повод на телесни повреди, здравословно състояние, полово състояние, медицинска идентификация, опиване с алкохол, безпомощност, необходимост от прилагане на принудително лечение, престорени заболявания и самоувреждания
  • Съдебномедицинска експертиза на трупове и трупни части, на веществени доказателства, за установяване на оплодителна способност.

Отделение по Клинична патология – н-к проф. Петър Генев
Отделение по съдебна медицина  – н-к д-р Теодор Иванов

Галерия

Контакти


Телефон за връзка

Тел.: 086 / 522-555