Отделение по образна диагностика

Oтделението по образна диагностика е разположено в североизточното крило на първия етаж на хирургичния блок на МБАЛ-Силистра-АД.

В отделението се провеждат:

 • Конвенционални рентгенови изследвания, контрастни изследвания на храносмилателна, отделителна и пикочно-полова системи.
 • Рентгенографско изследване на млечни жлези – мамография .
 • Компютър-томографски изследвания , включително и КТ ангиография.

Апаратите, с които се извършва специализирана диагностична дейност в отделението са:

 • Рентгенографична уредба – ЕМАСПЕКТА.
 • Рентгеноскопично-графична уредба – VILLAMATIC с две работни места.
 • 4-срезов МДКТ- Toshiba Asteion 4 , комплектован с автоматичен инжектор за компютъртомографски ангиографски изследвания.
 • Рентгеноскопично-графична уредба – APELEM BACCARA с работна станция.
 • Дигитализираща система – PROSCAN.
 • Мобилни рентгенови уредби:

– РП – 10–3 – в терапевтичен блок.

– Арман – 1 – в хирургично отделение.

 • Уредба за автоматично проявяване на филми – МИ – 5.
 • Мамографска уредба – ATENA.

В отделението по Образна диагностика работят:
4-ма лекари със специалност по образна диагностика , 6-ма рентгенови лаборанти и 2-ма души помощен персонал.

Галерия

Контакти


Телефони за връзка

Тел.: 086/818-435
Тел.: 086/818-434
Тел.: 086/818-425