• ул."Петър Мутафчиев" 80
 • mbalss@abv.bg
 • 086 / 818-446

Всеки втори пациент, преминал през Спешно отделение на Силистренската болница, е хоспитализиран за лечение.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Понеделник, 24 Февруари 2020 |

Всеки втори пациент, преминал през Спешно отделение на Силистренската болница, е хоспитализиран за лечение.

През Спешно отделение на Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра са преминали - 14 421 пациенти през изминалата 2019 година, съобщават от лечебното заведени.

Само  41.33 % от преминалите през отделението са хоспитализирани или това са хората, които са били „спешни“.

В различни отделения на болничното заведение са стационирани - 5 960 болни по спешност, от тях настанени в:

 • Ортопедично отделение - 410 пациента;
 • Хирургично отделение – 981 пациента;
 • Детско отделение – 661 пациента;
 • Урологично отделение - 98 пациента;
 • АГО – 1034 пациента;
 • Кардиологично отделение - 676 пациента;
 • Неврологично отделение – 669 пациента;
 • Отделение по вътрешни болести – 260 пациента;
 • Психиатрично отделение – 162 пациента;
 • Пневмофтизиатрично отделение – 347 пациента;
 • Инфекциозно отделение – 411 пациента;
 • Неонатологично отделение – 19 пациента;
 • Отделение по Ушно –носно-гърлени болести - 114 пациента;
 • Очно отделение – 16 пациента;
 • ОАИЛ – 102 пациента.

Останалите 8 461 от прегледаните пациенти не са имали индикации за болнично лечение.

Към  Спешно отделение трябва да се обръщат само хора, които имат спешен медицински проблем, т.е състоянието им е животозастрашаващо.

Всеки нуждаещ се от неотложна помощ, трябва да се обръща към своя семеен лекар, т.к. при подписване на договора с РЗОК, лекарят е декларирал 24-часово обслужване на своите пациенти, дейност за която Здравната каса им заплаща.

Натовареността на лекарите и медицинските сестри, които работят в Спешно отделението, е изключително голяма, т.к работи само един дежурен лекар, което затруднява обслужването на спешните пациенти.

Сред чужденците, посетили болницата по спешност има граждани от Великобритания, Испания, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Украйна и Чехия.

Пациентите трябва да бъдат информирани , че:

В България има определени три триажни категории:
1. Критичен спешен пациент (код червено) - обслужва се веднага с приоритет;
2. Нестабилен/потенциално нестабилен пациент (код жълто) - пациентът се обслужва до 30 мин.;
3. Стабилен спешен пациент (код зелено) - пациентът се обслужва до 120 мин.

Медицинските екипи полагат усилия да спазват триажните категории, но това поражда негативно отношение от някои пациенти и техните придружители.

Пациентите се обслужват в залата на Спешно отделение не по реда на пристигане, а спрямо триажната категория, в която попадат.