• ул."Петър Мутафчиев" 80
  • mbalss@abv.bg
  • 086 / 818-446

„МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР С НЗОК, СЪГЛАСНО НРД 2020-2022г.

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА

IBAN - BG09CECB97901016981001

BIC  - CECBBGSF

ИМЕ НА БАНКАТА: ЦКБ -АД – клон гр.Силистра

ТИТУЛЯР  НА СМЕТКАТА - МБАЛ-СИЛИСТРА”АД, гр.Силистра, Ул.”Петър Мутафчиев” № 80

МОЛ - Д-р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ

 

| Четвъртък, 27 Февруари 2020 |

„МБАЛ-СИЛИСТРА“ АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР С НЗОК, СЪГЛАСНО НРД 2020-2022г.

Днес, 27.02.2020г., изпълнителният директор на „МБАЛ – Силистра“ АД д-р Даниела Костадинова, подписа Договор №190601/ 27.02.2020г. за оказване на болнична помощ за период 2020г. – 2022г.  

Лечебното заведение ще работи по 178 клинични пътеки, 19 амбулаторни процедури и 3 клинична процедура.

В договора са разписани точно правилата, по които ще се лекуваме, както и правилата, по които ще работи лечебното заведение.

Изпълнителите на медицинска помощ осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на професионалната етика, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и НРД.